Tillväxtverket

Utveckla Skåne och Blekinges konkurrens­­kraft

I utlysning 2018:2 kommer programmet Skåne-Blekinge att öppna för möjligheten att söka stöd för insatser inom koldioxidsnål ekonomi, inkluderande tillväxt – bredband samt hållbar stads- och samhällsutveckling.

Utlysningen planeras att vara öppen under hösten 2018

Prioritering av ansökningar sker under 2019.

Mer om innehållet

I utlysning 2018:2 planeras följnade insatsområden att vara öppna för ansökningar:

  1. Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
  2. Inkluderande tillväxt – bredband
  3. Hållbar stads- och samhällsutveckling

Vill du veta mer om programmet Skåne-Blekinge?

Gå till sidan EU-program Skåne-Blekinge

Kontakt

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Malmö