Tillväxtverket

2020:1 ERUF Nationella programmet

Avser projekt inom insatsområde 3. Ansökningar ska adressera arbetet med hållbarhetsaspekterna. Inför utlysningen är privata och offentliga aktörer välkomna till Tillväxtverket i Stockholm för ett projektidémöte.

Utlysningen planeras hållas öppen för alla insatser som är möjliga att söka inom:

  • Insatsområde 3 som planeras öppna brett för ansökningar i investeringsprioritering 4b – koldioxidsnål ekonomi . Det är dock inte möjligt att ansöka om projekt med inriktning mot processtödjande aktiviteter till de aktörer som arbetar med regionalfondsprojekt.

Mer information om möjligheterna inom programmet finns i programdokumenten.

Från och med denna utlysning så införs nya alternativ för kostnadsredovisning. Närmare information kring dessa alternativ finns i Handbok för EU-projekt.

Retroaktiva projektkostnader kan godkännas från och med ansökningsdatum, dock tidigast 15 november 2019. Start av ett projekt före beslut om stöd sker på egen risk.

Utlysningen planeras vara öppen från 15 november 2019 till 28 februari 2020.

Projektidémöte

Den 9 oktober kl 10-12.30 är offentliga och privata aktörer välkomna till oss på Tillväxtverket i Stockholm för ett idémöte.

Syftet med mötet är att lyssna på er och ta del av era värdefulla erfarenheter kring behov ute hos företag när det gäller energieffektivisering och goda exempel som kan växlas upp till nationellt övergripande projekt och därmed inspirera varandra till eventuella nya projektidéer för energieffektivisering i små och medelstora företag.

Inbjudan och anmälan till projektidémötelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster