Tillväxtverket

Informationsträff om utlysning för kluster (S3-piloten)

Välkomna på informationsträff den 21 maj. Tiden är cirka 13-17 och platsen Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm. Målgruppen är klusterorganisationer och regionala representanter.

Ur programmet

Information och frågor om utlysningen Ewa Andersson och Cecilia Johansson, Tillväxtverket

Ett väl fungerande kluster – vad krävs? Inspiration och historik Örjan Sölvell, Handelshögskolan och Mats Williams, Wilconsulting

Sista anmälningsdag är 16 maj till ewa.andersson@tillvaxtverket.se

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.