Tillväxtverket

Pipos

Pipos är en GIS-plattform Tillväxtverket utvecklar och ansvarar för. Plattformen är utvecklad för att göra beräkningar av avstånd mellan olika geografiska platser.

Pinpoint Sweden (Pipos) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har under många år varit den ledande plattformen inom geografisk tillgänglighetsanalys i den offentliga sektorn. Typiska tillgänglighetsanalyser beskriver hur befolkningens och företagens tillgänglighet till olika typer av service ser ut och förändras.

Tillgänglighet i Pipos-sammanhang definieras som avstånd i till exempel tid eller kilometer. Det ska alltså inte förväxlas med tillgänglighet i form av handikappanpassning och liknande.

Användning

Pipos används i olika projekt internt på Tillväxtverket - men även externt. Det handlar framför allt om flera regeringsuppdrag relaterade till geografisk analys. Till exempel för att övergripande bevaka och påverka utvecklingen inom kommersiell service. Eller för att ta fram verktyg och underlag som möjliggör tillsyn av förordningen om skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Användbara tjänster byggda på Pipos-plattformen

På plattformen kan webbaserade tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tas fram. I dem kan data och analysfunktioner tillgängliggöras. Tjänsternas största användargrupp är anställda inom myndigheter, regioner och kommuner.

Vad betyder GIS?

GIS betyder geografiskt informationssystem och handlar om insamling, visualisering och analys av data (information) som är kopplat till en geografisk plats.