Tillväxtverket

Kompetens.nu

På denna lärportal för industriföretag finns utbildningar från olika leverantörer samlade. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar.

De stora och snabba teknikskiftena ställer nya kompetenskrav på anställda inom industrin och produktionskedjor blir mer kunskapsintensiva. Företagen måste kompetensutveckla medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft. Därför erbjuds industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar för att kompetensutveckla sina anställda. Många är permitterade eller i omställning och nu finns ett utmärkt tillfälle att gå starkare ur krisen.

Vi som står bakom lärportalen

Bakom satsningen på lärportalen står myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och Myndigheten för yrkeshögskolan, arbets­givarorganisationerna Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna, fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen samt Combient.

Samarbetet har initierats inom ramen för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Länkar