Tillväxtverket

Kompetens.nu

På denna lärportal finns utbildningar från olika leverantörer samlade. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar.

På kompetens.nu finns ett urval av högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från industrin, besöksnäringen och transportnäringens behov. När den inskickade intresseansökan har godkänts finns över 5 000 kostnadsfria kurser och utbildningar tillgängliga från några av världens ledande universitet och högskolor. Vi har även LinkedIn Learning som erbjuder kortare kurser samt etablerade YH-leverantörer med gott renommé.

Till och med juni 2022 finansieras kompetens.nu av Europeiska Socialfonden.

Vi som står bakom lärportalen

Bakom satsningen på lärportalen står myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och Myndigheten för yrkeshögskolan, arbets­givarorganisationerna Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna, fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen samt Combient.

Samarbetet har initierats inom ramen för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Länkar