Tillväxtverket

Enterprise Europe Network

Nätverket Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att ta sig ut på nya marknader och erbjuder kostnadsfria tjänster.

Enterprise Europe Network är ett stort affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. Syftet är att öka internationaliseringen vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling av företagen. Nätverket består av ca 600 organisationer i ett 60-tal länder. Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Hur kan Enterprise Europe Network hjälpa ditt företag?

En kvinna ler vid ett bord.

Kostnadsfri rådgivning

Enterprise Europe Network har som uppgift att kostnadsfritt informera, utbilda och vägleda dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden. De kan hjälpa till med frågor kring EU-finansiering och EU-direktiv, IPR-frågor,CE-märkning, tull och moms eller annat som rör internationalisering.

Tre personer som odlar tomater.

Innovationstjänster för små och medelstora företag

Enterprise Europe Network hjälper ditt företag att lyckas bortom dagens affär och utveckla er som företag. Deltagare i projektet coachas att stärka sin förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder.

Kontakt

Ellen Vidfamne Mildaeus
Epost: fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se