Tillväxtverket
Övre delen på een.se

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network ger stöd till små och medelstora företag för att öka internationaliseringen som ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.

Tillväxtverket nationell koordinator

Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Vad kan Enterprise Europe Network hjälpa till med?

Enterprise Europe Network är ett omfattande nätverk med stor samlad erfarenhet och kompetens om små och medelstora företags utmaningar. I denna del finns information som berör entreprenörens mångskiftande frågeställningar och den sträcker sig från bredden till djupet.

Framförallt finns det företagsrådgivning nära ditt företag rent geografiskt. Nedan finns exempel på olika frågeställningar som kan bli aktuella:

  • Översikt av vilka EU-stöd som kan vara intressanta för ditt företag alternativt för dina projektidéer.
  • Detaljerad information om specifika förutsättningar för olika former av EU-stöd.
  • Information om vad en EU-ansökan måste innehålla.
  • Kontaktpersoner för EU-program i Sverige samt på EU-kommissionen.

Enterprise Europe Network har i de flesta fall inte möjlighet att hjälpa till att skriva ansökningar, dock kan vi ge tips och hänvisningar till vidare hjälp.