Tillväxtverket

Hållbar stad

Vi driver plattform för hållbar stadsutveckling tillsammans med andra myndigheter.

Plattform för hållbar stadsutveckling består av Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Syftet med plattformen är ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling. De myndigheter som ingår i Plattformsuppdraget samarbetar kring ett antal nyckelfrågor som är av betydelse för att utveckla arbetet med hållbar stadsutveckling.

Hållbar Stad

På webbplatsen Hållbar stad har Plattformen för hållbar stadsutveckling och andra nyckelaktörer inom hållbar stadsutveckling samlat nyheter, evenemang, lärande exempel och finansieringsinformation. Här kan du ta del av det senaste inom området.