Tillväxtverket

Swedish Cleantech

Swedish Cleantech är den officiella webbplatsen för svenska miljöteknikföretag och har tagits fram inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.

Syftet med Swedish Cleantech är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Webbplatsen bygger på samverkan mellan myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt regionala miljöteknikaktörer.

Swedish Cleantech drivs av Tillväxtverket - en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet. Tillväxtverket har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt.

Swedish Cleantechs övriga samarbetspartners är:

 • Business Sweden
 • Energimyndigheten
 • Vinnova
 • Almi
 • Svensk exportkredit (SEK)
 • Sida
 • Exportkreditnämnden (EKN)
 • Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
 • Naturvårdsverket
 • Swedfund
 • Svenska regionala aktörer samt intresse- och branschorganisationer som verkar inom miljöteknikområdet.