Tillväxtverket
Övre delen av verksamt.se

Den svenska kontaktpunkten

Alla EU:s medlemsländer ska enligt tjänstedirektivet ha en webbplats där tjänsteföretagare ska kunna få information om att starta och driva företag samt ansöka om nödvändiga tillstånd.

Verksamt.se är den svenska kontaktpunkten. I tjänsten Lämna uppgifter och sök tillstånd kan tjänsteföretagare söka information om vilka tillstånd eller registreringar som krävs för olika verksamheter.

Varför en kontaktpunkt?

Tanken med den elektroniska kontaktpunkten är att företagare som säljer tjänster enkelt ska kunna ta reda på och ansöka om nödvändiga tillstånd och registreringar för sin verksamhet. Kontaktpunkten ska även innehålla information om vad det innebär att driva verksamhet i Sverige och kontaktuppgifter till myndigheter och kommuner samt rådgivarorganisationer som kan bistå med praktisk hjälp.

Möjlighet att ansöka elektroniskt

Det ska vara möjligt att ansöka elektroniskt om de tillstånd eller registreringar som faller under tjänstedirektivet. Det kräver e-tjänster eller e-formulär, även på engelska och utan krav på e-ID. Ansvaret att tillhandahålla e-formulär eller e-tjänster för de olika tillstånden vilar på behöriga myndigheter (kommuner, länsstyrelser och centrala sektorsmyndigheter).

Elektronisk kommunikation

Om en myndighet eller kommun får in en ansökan eller anmälan från en tjänsteföretagare via kontaktpunkten, kan handläggaren också svara genom kontaktpunktens meddelandefunktion. Det går också bra att svara via e-post eller annat elektroniskt sätt. Om en ansökan eller anmälan kräver signatur får komplettering begäras via vanlig post.

Vill du veta mer?

Tillväxtverket svarar på frågor om den svenska kontaktpunkten, maila gärna in din fråga till: kontaktpunkten@tillvaxtverket.se

Film om kontaktpunkterna och EUGO

Kommissionen har tagit fram en kort film med information om kontaktpunkterna och varumärket EUGO.
Du hittar filmen under Frågor och svar om kontaktpunkten