Tillväxtverket
Två kvinnor läser på webben och tittar på sin smartphone.

Webbtjänster

Vi sprider kunskap i digitala kanaler och utvecklar webbtjänster, ofta i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

 1. Interreg

  - Tillväxtverket Interreg Interreg uppmuntrar städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma…

  Webbtjänst Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

 2. Interreg ÖKS

  - Tillväxtverket Interreg ÖKS EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället…

  Webbtjänst Företag Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

 3. Hållbar stad

  - Tillväxtverket Hållbar stad Vi driver plattform för hållbar stadsutveckling tillsammans med andra myndigheter. Plattform för hållbar stadsutveckling…

  Webbtjänst Regioner Andra aktörer Regional utveckling