Tillväxtverket
Två kvinnor läser på webben och tittar på sin smartphone.

Webbtjänster

Vi sprider kunskap i digitala kanaler och utvecklar webbtjänster, ofta i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

  1. Sofisam

    - Tillväxtverket Sofisam En webbplats om och för sociala företag. Sofisam är resultatet av ett uppdrag från regeringen att ta fram och publicera en handbok…

    Webbtjänst Företag Andra aktörer Mångfald