Tillväxtverket
Två kvinnor läser på webben och tittar på sin smartphone.

Webbtjänster

Vi sprider kunskap i digitala kanaler och utvecklar webbtjänster, ofta i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

  1. Sofisam

    En webbplats om och för sociala företag. Sofisam är resultatet av ett uppdrag från regeringen att ta fram och publicera en handbok för myndigheter som…

    Webbtjänst Företag Andra aktörer Mångfald