Tillväxtverket
Två kvinnor läser på webben och tittar på sin smartphone.

Foto: Maskot

Webbtjänster

Vi sprider kunskap i digitala kanaler och utvecklar webbtjänster, ofta i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

  1. Klimatsynk

    Klimatsynk samordnar alla projekt inom EU:s Tematiska mål 4: "Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer", i alla nio regionalfondspro…

    Webbtjänst Regioner Andra aktörer Grön tillväxt

  2. Swedish Cleantech

    Swedish Cleantech är den officiella webbplatsen för svenska miljöteknikföretag och har tagits fram inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi. Syftet med Swedish Cle…

    Webbtjänst Företag Grön tillväxt Internationalisering