Tillväxtverket

Webbtjänster

Vi sprider kunskap i digitala kanaler och utvecklar webbplatser och tjänster, ofta i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
 1. Min ansökan / Mina sidor - Tillväxtverket

  Min ansökan Min ansökan är vår digitala tjänst för företag och offentliga aktörer som söker finansiering. I Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas…

  Webbtjänst Företag Regioner

 2. Digital spetskompetens

  Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital…

  Webbtjänst Regioner Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

 3. Pipos

  är en GIS-plattform Tillväxtverket utvecklar och ansvarar för. Plattformen är utvecklad för att göra beräkningar av avstånd mellan olika geografiska platser…

  Webbtjänst Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 4. Interreg

  Interreg uppmuntrar städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk…

  Webbtjänst Regioner Regional kapacitet

 5. Interreg ÖKS

  EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi…

  Webbtjänst Företag Regioner Regional kapacitet

 6. Hållbar stad

  Vi driver plattform för hållbar stadsutveckling tillsammans med andra myndigheter. Plattform för hållbar stadsutveckling består av Boverket, Naturvårdsverket…

  Webbtjänst Regioner Regional kapacitet

 7. EU-fonder

  Din guide till EU-fonder i Sverige. Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna…

  Webbtjänst Företag Regioner