Tillväxtverket
Två kvinnor läser på webben och tittar på sin smartphone.

Foto: Maskot

Webbtjänster

Vi sprider kunskap i digitala kanaler och utvecklar webbtjänster, ofta i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
 1. Klimatsynk

  Klimatsynk samordnar alla projekt inom EU:s Tematiska mål 4: "Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer", i alla nio regionalfondsprog

  Webbtjänst Regioner Andra aktörer Grön tillväxt

 2. Interreg

  Interreg uppmuntrar städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Europeiskt ter

  Webbtjänst Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

 3. Interreg ÖKS

  EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och syss

  Webbtjänst Företag Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

 4. Sofisam

  En webbplats om och för sociala företag. Sofisam är resultatet av ett uppdrag från regeringen att ta fram och publicera en handbok för myndigheter som vill samarbeta och

  Webbtjänst Företag Andra aktörer Mångfald

 5. Hållbar stad

  Vi driver plattform för hållbar stadsutveckling tillsammans med andra myndigheter. Plattform för hållbar stadsutveckling består av Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverke

  Webbtjänst Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 6. EU-fonder

  Din guide till eu-fonder i Sverige. Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som

  Webbtjänst Företag Regioner Andra aktörer EU-program