Tillväxtverket
Två kvinnor läser på webben och tittar på sin smartphone.

Webbtjänster

Vi sprider kunskap i digitala kanaler och utvecklar webbtjänster, ofta i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
 1. Klimatsynk

  - Tillväxtverket Klimatsynk Klimatsynk samordnar alla projekt inom EU:s Tematiska mål 4: "Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla…

  Webbtjänst Regioner Andra aktörer Grön tillväxt

 2. Interreg

  - Tillväxtverket Interreg Interreg uppmuntrar städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma…

  Webbtjänst Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

 3. Interreg ÖKS

  - Tillväxtverket Interreg ÖKS EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället…

  Webbtjänst Företag Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

 4. Sofisam

  - Tillväxtverket Sofisam En webbplats om och för sociala företag. Sofisam är resultatet av ett uppdrag från regeringen att ta fram och publicera en handbok…

  Webbtjänst Företag Andra aktörer Mångfald

 5. Hållbar stad

  - Tillväxtverket Hållbar stad Vi driver plattform för hållbar stadsutveckling tillsammans med andra myndigheter. Plattform för hållbar stadsutveckling…

  Webbtjänst Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 6. EU-fonder

  - Tillväxtverket EU-fonder Din guide till eu-fonder i Sverige. Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska…

  Webbtjänst Företag Regioner Andra aktörer EU-program