Tillväxtverket

Transportbidrag

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.

Vi vill informera att på grund av covid-19 kan handläggningstiderna påverkas. Vi tackar dig så mycket för din förståelse gällande det här.

Vem kan söka?

Transportbidrag kan sökas av företag med produktionsverksamhet i de fyra nordligaste länen: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

För vad kan jag söka?

Uttransportbidrag

Bidrag kan sökas för transporter från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län. Detta gäller transporter av varor och produkter som har genomgått en betydande bearbetning.

OBS! Vissa varor är undantagna.
Varor som ej berättigar till uttransportbidrag Pdf, 223.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Intransportbidrag

Inom vissa näringsgrenar kan bidrag även sökas för transporter till Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län. Detta gäller transporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå en betydande bearbetning.

Näringsgrenar som kan söka intransportbidrag Pdf, 148.1 kB, öppnas i nytt fönster.

När kan jag söka?

Ansökan om transportbidrag lämnas in två gånger per år.

För transporter utförda 1 januari – 30 juni är sista ansökningsdag den 30 september samma år.

För transporter utförda 1 juli – 31 december är sista ansökningsdag 31 mars nästkommande år.

Vilka krav, regler och villkor finns?

 • Transporten ska vara längre än 401 km.
 • Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.
 • Fraktkostnaden ska vara skälig och beroende av avstånd och vikt. Kostnaden ska anges i faktura från transportör eller speditör.
 • Om transportavståndet inte uppgår till 401 kilometer, men transporten delvis har utförts inom finskt eller norskt område, får den finska eller norska sträckan tillgodoräknas. Transportbidrag får dock endast lämnas för den del av transporten som har utförts inom svenskt område.

I ansökan får inkluderas frakttillägg och andra avgifter som kan hänföras till själva transporten. I exemplen nedan listar vi några av de vanligaste kostnaderna och om de är bidragsberättigade eller inte.

Exempel på kostnader som är bidragsberättigade:

 1. drivmedels- och bunkertillägg,
 2. farledsavgift,
 3. Gotlandstillägg,
 4. inrikes hamn- och terminalavgifter,
 5. kapacitetstillägg,
 6. omlastningskostnader för vidaretransport,
 7. ortstillägg,
 8. pallavgifter,
 9. tillägg under transport på grund av godsets speciella beskaffenhet, till exempel vikt, längd, temperatur, ömtålighet eller farligt gods,
 10. valutatillägg,
 11. varuavgift.

Exempel på kostnader som inte är bidragsberättigade:

 1. avisering,
 2. expeditionsavgift,
 3. expressfrakt,
 4. faktureringsavgift,
 5. mottagarfrakt,
 6. vikt och volymkontroll.

Administrativa avgifter, som inte är vikt- och avståndsrelaterade, är inte bidragsberättigade. Med transportkostnad menas skälig kostnad som anges i fraktsedel eller motsvarande handling och som är beroende av transportavståndet inom landet, godsvikt och godsslag samt frakttillägg och andra avgifter som kan hänföras till själva transporten.

Generellt är inte pakettjänster bidragsberättigade eftersom dessa inte har en avståndsbaserad frakttaxa, vilket är en grundförutsättning till att kunna söka för transporter.

Transportbidraget regleras av följande regelverk:

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, kapitel 1 och artiklarna 13 och 15 Pdf, 669.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om regionalt transportbidrag (TVFS 2009:2)  Pdf, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Transportbidraget varierar mellan 5-45 procent av godkänd transportkostnad och baseras på i vilken kommun företaget har sin produktionsverksamhet.

Ett produktionsställe kan få maximalt 15 miljoner kronor i transportbidrag per kalenderår.

Lista över kommuner och bidragsprocent Pdf, 104.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag?

Observera att vi från och med 2016-12-15 har en ny webbansökan (e-tjänsten Min ansökan). 

Läs gärna handledningen för Transportbidragsansökan, som du hittar här nedanför under Instruktion för webbansökan. Om du får problem eller fortfarande har frågor kan du kontakta oss.  Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Ansökan gör du digitalt via tjänsten Min ansökan

Hjälp vid ansökan

Här nedan hittar du dokument och länkar som kan vara till hjälp när du söker transportbidrag.

Instruktion för webbansökan
Handledning Min ansökan – Transportbidrag Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt från firmatecknare
Ansökan om transportbidrag och blanketten med företagsuppgifter ska undertecknas av behörig firmatecknare. Firmatecknaren kan dock ge en annan person fullmakt att skriva under.

Ladda ner information om fullmakt Pdf, 279 kB, öppnas i nytt fönster.

Företagsuppgifter

Nya sökande, och sökande som förändrat sin produktion, ska skicka in företagsuppgifter.

Blankett för företagsuppgifter Word, 45.8 kB, öppnas i nytt fönster.

SNI-kod
SNI-kod ska alltid anges på ansökan. Koden beskriver den verksamhet ett företag bedriver och är standard för svensk näringsindelning.

SNI-koden står på företagets momsregistreringsbevis.

Du kan söka efter företagets SNI-koder på Statistiska Central- byråns webbplats.

Sök din SNI-kod

Du kan även ringa Statistiska Centralbyrån på telefon: 019-17 62 40.

Fraktgrundande vikt
I ansökan ska alltid den fraktgrundande vikten för en transport anges. Denna kan skilja sig från verklig vikt.

Beräkna fraktgrundande vikt Pdf, 228.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Varukod
Du ska ange vilken typ av varor som transporteras, med hjälp av en kod.

Lista på varuslagskoder Pdf, 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hamnkod
Vid sjötransporter, eller om en transport gått via en hamn, ska du ange en hamnkod.

Lista på hamnkoder Pdf, 138.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Landkod
Vid internationella transporter ska du ange vilket land varan transporteras till/från, med hjälp av en kod.

Lista på landkoder Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beräkningsverktyg vid internationella transporter
Vid internationella transporter ska du räkna ut kostanden för den svenska sträckan med hjälp av beräkningsverktyget ABIT - Avstånd och beräkning av internationella transporter.

ABIT- beräkningsverktyg Excel, 105.5 kB, öppnas i nytt fönster.

ABIT- manuell beräkning Pdf, 683.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter ansökan

När ansökan kommit in till Tillväxtverket får du en bekräftelse via e-post.

Målsättning för vår handläggning:

 • Alla ansökningar ska vara beslutade inom tre månader efter sista ansökningsdag.
 • Genomsnittlig handläggningstid är 30 dagar.
 • Vi är tillgängliga via telefon under vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.
 • Frågor bevarar vi samma dag eller så snart som möjligt, beroende på frågans karaktär.

Läs mer om Transportbidrag

Kontakt

Adress: Tillväxtverket, Tingsbacka, 938 31 Arjeplog
E-post: arjeplog@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00

Joakim Lundmark
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 73

Elin Sixtensson-Lundberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 82

Evelina Lestander
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 40

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.