Tillväxtverket

Regionala företagsstöd

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.

En förutsättning är att marknaden sträcker sig utöver den egna regionen.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Stöd kan handla om allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i en mässa.

Generella svar om regionala företagsstöd

Nedan hittar du generella svar om de regionala företagsstöden. För mer information, kontakta länsstyrelsen eller regionförbundet. Se rubriken Kontakt nedan.

Undantaget är regionalt investeringsstöd för kostnader över 25 miljoner kronor som Tillväxtverkets handlägger.

Ibland räknas också transportbidraget som ett regionalt företagsstöd.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag med en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen.

För att inte snedvrida konkurrensen bedöms alltid marknadssituationen. Tjänste- och serviceföretag med en för lokal marknad kan inte få stöd om det finns andra etablerade företag som kan skadas. Ju större stöd desto högre krav på konkurrensaspekten. Företagets betydelse för den regionala utvecklingen bedöms också.

Stöd till stora företag får beviljas för nyinvesteringar i ny ekonomisk verksamhet. Detta innebär att stöd till stora företag endast får beviljas om investeringen syftar till antingen en nyetablering av en verksamhet eller till att man på ett befintligt arbetsställe investerar i en ny verksamhet som inte är samma eller en liknande den verksamhet som tidigare utförts vid arbetsstället.

Stödområden för regionalt investeringsstöd

Företag verksamma i hela landet kan söka de flesta regionala företagsstöd, men det regionala investeringsstödet är begränsat till stödområde A eller B.

Karta över stödområdena Öppnas i nytt fönster.

Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet, med undantag för de tätorter som listas nedan.

I stödområdena ingår dessutom följande kommunerna:

  • Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län,
  • Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län,
  • Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

Ytterligare regionala anpassningar kan finnas. Läs mer på er regions hemsida.

För vad kan jag söka?

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, inventarier, lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, utbildning, kompetensutveckling och konsulttjänster. Stöd kan under vissa förutsättningar även ges till uppförande av lokaler för uthyrning.

Du kan också söka för nystart av företag, deltagande i projekt, produktutveckling, marknadsföring, forskning- och utveckling, process- och organisationsinnovation eller energieffektivisering med mera.

Är du osäker vilket stöd du ska söka är du välkommen att kontakta din region. Det är alltid bra att ha en dialog med dem innan ni påbörjar en ansökan. Även många näringslivskontor i kommunerna har bra kunskap och kan hjälpa till.

När kan jag söka?

De regionala företagsstöden kan man söka löpande under året. Kontakta din region för mer information.

Vilka krav finns?

Det finns flera krav men här följer några exempel:

  • Företaget måste bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.
  • Stödet betalas alltid ut i efterhand, det vill säga efter att kostnaderna är betalda och redovisade.
  • Stöd till lokaler för uthyrning kombineras med ett antal detaljerade krav. Stödet riktas till orter med begränsat antal innevånare, ytorna får inte överstiga 2 000 kvadratmeter och stöd kombineras med krav på mer än en hyresgäst. Hyresgästerna vara små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler eller på annat sätt få tillgång till lokaler på orten.
  • Arbetsmiljön ska vara tillfredställande och anställningsförmåner ska minst vara likvärdiga med tillämpligt kollektivavtal.
  • Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Mer information och hjälp får du av din region eller av Tillväxtverket. Ta gärna en personlig kontakt innan du skickar in din ansökan.

Förordningar för regionala företagsstöd

Förordning SFS 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar

Förordning SFS 2015:210 om statligt stöd för att regional främja små och medelstora företag

När ska jag genomföra investeringen?

Ansökan måste lämnas in innan investeringen får påbörjas. En investering ska normalt genomföras inom två år efter beslut.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Stödet är baserat på procentsatser av de godkända kostnaderna. I de flesta fall maximalt 10 till 35 procent men för vissa typer av stöd kan stödandelen vara större.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt vart i landet företaget verkar.

En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. Utbetalning sker i efterhand, vid större belopp även vid flera tillfällen.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker hos respektive region via minansökan.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din ansökan gäller regionalt investeringsstöd på över 25 miljoner kronor i kostnader ska du vända dig till Tillväxtverket.

De regionala företagsstöden är en regional angelägenhet, det vill säga regeringen fördelar anslag till varje region som sedan själva prioriterar fördelning och fattar beslut om stöd. Vänd dig därför till din region, se rubriken Kontakt nedan.

Kontakt

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.