Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering för att bygga bredband

Nu öppnar regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige i Gävleborg, Dalarna och Värmlands län möjligheten för projekt att söka finansiering för att bygga bredband. Utlysningen stänger 24 maj.

Utlysningen gäller:

Insatsområde 2, investeringsprioritet 2a
Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

  • Insatserna ska bidra till att öka antalet små och medelstora företag med tillgång till bredband med hög kapacitet.

Vem kan söka?

Investeringar inom bredband – insatsområde 2a

Denna ansökningsomgång är enbart öppen för de aktörer som tidigare har anmält intresse om att ansöka om EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät i aktuellt samråd. Samtliga sträckor är utlysta efter konkurrensutsättning.

Dessa aktörer kan söka

Kommun

Från ort

Till ort

Aktör som efter konkurrens­utsättning har rätt att söka EU-stöd

Maximalt EU-stöd (SEK)

Hofors

Wij

Sälgsjönäs

Open Infra

810 000

Ockelbo

Mo

Mörtebo

Open Infra

1 382 100

Ockelbo

Lingbo

Grönviken

Open Infra

710 175

Ockelbo

Viksjö

Mörtebo

Open Infra

1 800 000

Hudiksvall

Iggesund

Ölsund, Sunnanbäck, Trogsta

Open Infra

1 283 783

Hofors

Wij

Vibyhyttan

Open Infra

486 000

Hofors

Wij

Ålbron

Open Infra

396 000

Hofors

Wij

Pålsbo

Open Infra

340 000

Hofors

Ho

Malmjärn

Open Infra

561 000

Hofors

Österhästbo

Skommarhyttan (Täkten)

Open Infra

816 000

Söderhamn

Djupvik

Svartsundet

Open Infra

1 977 525

Gävle

Ön norra

Sevallbo

Open Infra

2 550 000

Hofors

Bodås

Kalvsnäs (Kratte Masugn)

Open Infra

1 862 000

Gävle

Sevallbo

Dalkarlsbo

Open Infra

631 125

Gävle

Åbyggeby

Oslättfors

Open Infra

2 565 000

Gävle

Oslättsfors

Råhällan

Open Infra

2 317 500

Söderhamn

Bergvik

Dåby

Open Infra

1 470 600

Ludvika

Hån

Frösaråsen

Open Infra

2 733 000

Söderhamn

Marielund

Stålnäs

Open Infra

2 252 500

Gävle

Råhällan

Vittersjö

Open Infra

1 848 750

Älvdalen

Trängslet


Region Dalarna

1 613 000

Hedemora

Piparmossen

Ljusfallet

Region Dalarna

1 542 000

Malung-Sälen

Avradsberg

Uvanå-Tyngsjö

Region Dalarna

5 419 840

Vansbro

Eldforsen

Örskogen-Sågen

Region Dalarna

5 678 000

Malung-Sälen

Horrmund

Persbo

Region Dalarna

2 117 000

Leksand

Olsnäs


Region Dalarna


1 517 000

För vad kan vi söka?

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar

Förutom de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfonds­programmen så omfattas projekt som ansöker om EU-stöd för bredbandsinvesteringar också av specifika krav.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av bredband i ett större område för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Norra Mellansveriges lands- och glesbygds­områden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Definition av ortssammanbindande nät

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort, men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen:

  • 9 maj – 24 maj 2022

Sista dag för ansökan: 24 maj 2022

Prioritering sker av Strukturfondspartnerskapet under maj - juni 2022

Kontakta kontoret Norra Mellansverige för mer information

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Innan ni skickar er ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att ni läser avsnittet om bredband.

Ni bör även läsa igenom främst avsnitten Planera och Ansöka på Tillväxtverkets webbaserade Handbok för EU-projekt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT, och investeringsprioritering 2a: Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin som respektive projekt sökt inom.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket dock tidigast den 9 maj 2022.

Projekttiden kan som längst vara 16 månader och vara avslutad 31 oktober 2023 med tillägg för 2 månaders avslutsarbete, totalt 18 månader. Det finns ingen möjlighet till förlängning längre än 31 oktober 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka & rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige under maj - juni 2022.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Gävle.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Gävle