Tillväxtverket
eu-logotyp

Sprid goda exempel om kom­mersiell service

Har du haft framgång i ditt arbete med regional och lokal service? Kan andra dra nytta av din kunskap? Då kan du söka pengar för att sprida kunskap om lösningar som verkligen fungerar. 

EU-logga

Informationsinsatserna du söker för ska öka kun­skapen om lokal serviceutveckling och service­arbete på lokal och regional nivå. Du kan söka för utformning och fram­tagande av information för spridning, till exempel kortfilm, artiklar, webb­material, presentationer, webbinar och poddar. Informationen kan gärna vara spridningsbar i sociala kanaler.

Den här utlysningen ingår i landsbygds­programmets delåtgärd 1.2, Demonstration och information inom fokusområde 6b.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till offentliga organisationer, stiftelser, föreningar och allmännyttiga bolag.

För vad kan jag söka?

Utlysningen ska bidra till att sprida information om lärande exempel för utveckling av lokala servicelösningar. Det kan handla om nya arbetssätt, metoder och innovationer, kanske digitala. Du kan ha hittat nya sätt att samarbeta mellan privat och offentligt som andra kan ha nytta av.

Du kan söka för utformning och framtagande av information för spridning, till exempel kortfilm, artiklar, webbmaterial, presentationer, webbinar och poddar. Informationen kan gärna vara spridningsbar i sociala kanaler.

Följande krav gäller för projektet:

Informationen ska avse utveckling av servicelösning eller servicearbete för ökad tillgänglighet till kommersiell service i landsbygder. Informationen ska vara av värde för flera.Informationen ska bidra till kunskap och lärande hos målgruppen. Bifoga en aktivitetsplan till ansökan i enlighet med Tillväxtverkets mall.

När kan jag söka?

Utlysningen öppnar 2 december 2019 och sista datum för ansökan är 31 augusti 2020.

Vi fattar beslut vid beslutsmöten i mars, juni, september och december 2020.

Vad är viktigt att veta?

Ansökan ska enbart innehålla kostnader för utformning och framtagande av informationen samt spridning. Vi beviljar inte stöd till projektledning och administration, utveckling av webbsidor, bokningssystem eller marknadsföring.

Bedömning

Vem som får stöd avgörs av de prioriteringar och urvalskriterier som finns i Tillväxtverkets handlingsplan. Urvalskriterierna bidrar till att prioritera projekt som leder till effektiv kunskapsspridning av innovationer och sådant som det finns identifierade behov av att öka kompetensen om hos målgruppen. Tillväxtverket bedömer ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation).
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.

Kriterierna finns ytterligare beskrivna med viktning i Tillväxtverket handlingsplan för landsbygdsprogrammet i den tredje gröna boxen Ansök om stöd genom Landsbygdsprogrammet. Där finns även blanketter du har nytta av i din ansökan.

Hur mycket kan projektet få i stöd?

Ansökan kan maximalt omfatta 500 000 kronor. Vi beviljar stöd med 100 procent av projektets totala faktiska kostnad.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den finns under rubriken e-tjänster.

Du behöver fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter på Jordbruksverkets hemsida och i e-tjänsten enligt ovan. Skicka ifylld fullmaktsblankett till Jordbruksverket.

 • Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
 • Välj ”Stöd inom landsbygdsprogrammet”, därefter ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”.
 • Välj ”Starta tjänsten”
 • Fyll i ansökan i flik 1 till och med 7.

OBS!

 • Under flik 3 ”Välj projekt”, ska du välja ”Demonstrationer och information” och därefter ”Lokal serviceutveckling” och ”Välj Demonstrationer och information”.
 • Under flik 5 finns en budgetmall som du ska fylla i och bifoga som bilaga i flik 7.
 • Ifylld aktivitetsplan (enligt ovan) ska bifogas i flik 7.
 • Bifoga kopia av ifylld fullmaktblankett och underlag som styrker behörig firmatecknare.

Tillväxtverket handlägger inkomna ansökningar löpande. 

Kontakt

För mer information, kontakta:

Camilla Jägerhem
Telefonnummer: 08-681 65 93
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Erika Holmgren
Telefonnummer: 08-681 92 36
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se