Tillväxtverket

EU-projektet C-voucher

Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR? Då kan ni söka stöd från EU-projektet C-voucher.

Vem kan söka?

Stödet, Adopters programme, vänder sig till små och medelstora företag (företag med upp till 249 anställda och omsättning på max 50 mEUR, för mer detaljer: SMElänk till annan webbplats) inom branscherna textil, tillverkningsindustri, hälsa, livsmedel och maritima näringar.

När kan vi söka?

Från och med den 1 augusti fram till den 31 oktober 2019.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

 För att ta del av stödet måste företaget allokera interna resurser från de delar av verksamheten som berörs (företagsledning, ekonomi, produktion, osv) i form av arbetstid. Personalens engagemang är mycket viktigt för ett framgångsrikt genomförande.

Hur länge kan projektet pågå?

I tre månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Företaget får stöd under tre månader av en tjänstedesigner där företaget tillsammans med en tjänstedesigner genomför workshops och tar fram en genomförandeplan för att gå mot en cirkulär affärsmodell.

Stödet innefattar också en så kallad voucher på 15 000 EUR. Vouchern täcker interna kostnader hos företaget, så som arbetstid kopplat till att ta fram genomförandeplanen.

Hur ansöker vi?

Ansökan sker genom att fylla i information om företaget och besvara ett antal frågor via webbsidan OPEN CALL for adopters länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch görs via Tillväxtverkets projektpartner FundingBox.

Kontakt

För mer information och frågor, kontakta Tillväxtverket genom Linda Backman.

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

08-681 77 32