Tillväxtverket

Sök finansiering för att lösa klimat- och miljö­utmaningar

Programmet Demo Miljö främjar spridningen av innovativa tekniklösningar för miljö- och klimatproblem i fjorton utvalda länder. Om ditt företag har en beprövad miljöteknik som kan lösa miljö- och klimatutmaningar utanför Sverige kan ni söka denna utlysning.

Miljöteknikföretag från hela världen kan nu söka planeringsbidrag i 14 utvalda projektländer:

  • Afrika: Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia
  • Asien: Bangladesh, Kambodja
  • Latinamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala
  • Europa: Bosnien-Hercegovina, Serbien, Moldavien, Georgien, Ukraina

Vem kan söka?

Planeringsbidrag kan sökas av privata, offentliga eller ideella aktörer med en miljöteknik som är anpassad till något av de 14 länderna. Sökande ska ha en identifierad part i projektlandet samt ha upprättat ett samarbetsavtal med denne.

Vilken typ av finansiering kan jag söka?

Om du vill undersöka en ny marknad tillsammans med en lokal partner i något av våra 14 projektländer kan du söka planeringsbidrag.

Exempel på vilka typer av kostnader som kan täckas av Demo Miljös planeringsbidrag:

  • externa tjänster
  • resa till projektlandet
  • projektrevision.

Sökandens egna tid och interna kostnader är inte godkända kostnader för planeringsbidrag. Tillväxtverket betalar de godkända kostnaderna retroaktivt och bidragsmottagaren måste visa att dessa redan har betalats.

Ytterligare information kring finansiering och godkända kostnader hittar du på Demo Miljös engelska sidor.

När kan vi söka?

Sista ansökningsdatum för denna utlysning är 15 mars 2019.

Ansök genom Min ansökanlänk till annan webbplats

Vad är viktigt att veta?

Projekten kommer att bedömas utifrån genomförbarhet, påverkan på miljö och fattigdom. För samtliga projekt gäller att tekniken ska vara ny för projektlandet, men beprövad på annan marknad. Det ska finnas ett avtal mellan köpare och teknikleverantör om hur projektet ska genomföras och hur miljötekniken ska spridas.

Samma partnerskap (leverantör/köpare) kan söka först ett planeringsbidrag och därefter stöd till ett demonstrationsprojekt. Ett beviljat planeringsbidrag är dock ingen garanti för att också få pengar för ett demonstrationsprojekt.

Läs mer om programmets syfte och villkor på våra engelska sidor

Allmänna villkor för planeringsbidrag inom Demo Miljö (på engelska)PDF.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekt som får planeringsbidrag ska avslutas innan programmets slut den 31 december 2019.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Planeringsbidraget är mellan 100 000 och 350 000 kronor. Sökanden står för kostnader över det beviljade beloppet.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Projekten kommer att bedömas utifrån genomförbarhet, påverkan på miljö och fattigdom. För samtliga projekt gäller att tekniken ska vara ny för projektlandet, men beprövad på annan marknad. Det ska finnas ett avtal mellan köpare och teknikleverantör om hur projektet ska genomföras och hur miljötekniken ska spridas.

På våra engelska sidor finns ytterligare information om beslutsprocessen.

Kontakt

Kontakta Demo Miljölänk till annan webbplats

Richard From
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: + 46 (0)8 681 95 29

Mona Abbaspour
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: + 46 (0)8 681 92 69

Tony Meurke
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: + 46 (0)8 681 94 10

Elin Sixtensson
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: + 46 (0)8 681 94 82