Tillväxtverket

Stärka 30 landsbygds­kommuner inom socio­ekonomiska utmaningar - riktad utlysning

För att stärka landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar har regeringen infört ett nytt stöd . Statsbidraget uppgår till 75 miljoner kronor 2018.

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att fördela statsbidraget till landsbygds­kommuner med. Syftet är att stärka ekonomisk och social utveckling i dessa kommuner, genom till exempel satsningar på skolor och brottsbekämpning. Statsbidraget uppgår till 75 miljoner kronor 2018. Stödet beräknas öka till 150 miljoner kronor 2019 och 300 miljoner kronor 2020.

Fördelningen mellan kommuner sker utifrån en fördelningsnyckel som baseras bland annat på invånarantal.

Vem kan söka?

De kommuner som kan söka bidraget framgår av förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommunerlänk till annan webbplats

Kommunerna är: Vingåker, Markaryd, Högsby, Hultsfred, Ronneby, Hylte, Dals-Ed, Gullspång, Bengtsfors, Mellerud, Töreboda, Åmål, Eda, Munkfors, Årjäng, Hällefors, Ljusnarsberg, Norberg, Fagersta, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs, Ånge, Kramfors, Sollefteå, Ragunda, Bräcke, Åsele, Övertorneå och Haparanda.

För vad kan vi söka?

Kommunerna kan söka stöd för åtgärder som syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling i landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar. Det kan till exempel handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Stödet får lämnas retroaktivt från och med den 1 januari 2018.

Kommunernas möjlighet att själva formulera sitt behov och anpassa insatserna är stora. Mer informatin finns under rubriken Hur ansöker vi

För stödet omfattas kommunerna av statsstödsregler, lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunallagen.

När kan vi söka?

Utlysningen öppnar den 26 juni 2018 och pågår till och med 30 september 2018.

Vad är viktigt att veta?

Medlen är ett statsbidrag. Är ni en av de 30 kommunerna, kan ni inleda ert arbete så snart ni önskar.

Ni ansöker via Min ansökan som är utformad för projekt. Det betyder att alla delar i ansökan inte är aktuella för just denna utlysning. För information vilka avsnitt som är obligatoriska, se lathund för Min ansökanPDF. För att stödet ska kunna betalas ut krävs utöver det uppgifter om er organisation.

Ansökningar till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, ska ni ange det i er ansökan.

Vid fördelning av bidrag kommer Tillväxtverket att prioritera långsiktiga utvecklingsarbeten och beakta sektorsövergripande åtgärder.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Medfinansiering ska uppgå till minst 10 procent.

Ni ska särredovisa projektets kostnader i kommunens redovisningssystem.

Senast den 28 februari varje år ska kommunerna redovisa sina insatser och vilka resultat medlen gett. Därför är det viktigt att ni beskriver hur insatserna bidrar till att stärka ekonomisk och social utveckling i er kommun och hur ni kan följa upp arbetet och dess effekter.

Hur länge kan projektet pågå och hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket beslutar i år om finansiering under tre år, 2018–2020. Totalt fördelas 75 miljoner kronor årligen i enlighet med en fördelningsnyckel. Se vilket belopp er kommun kan söka stöd för i listan nedan. Beloppen är indikativa och kan komma att revideras om kostnaderna inte upparbetas.

 Kommun

Indikativt belopp per år

Vingåker

2 211 000

Markaryd

2 319 000

Högsby

1 875 000

Hultsfred

2 799 000

Ronneby

4 430 000

Hylte

2 408 000

Dals-Ed

1 731 000

Gullspång

1 787 000

Bengtsfors

2 290 000

Mellerud

2 233 000

Töreboda

2 237 000

Åmål

2 595 000

Eda

2 150 000

Munkfors

1 622 000

Årjäng

2 295 000 

Hällefors

1 986 000

Ljusnarsberg

1 750 000

Norberg

1 843 000

Fagersta

2 672 000

Ljusdal

3 283 000

Söderhamn

4 018 000

Bollnäs

4 142 000

Ånge

2 244 000

Kramfors

3 237 000

Sollefteå

3 357 000

Ragunda

1 805 000

Bräcke

1 920 000

Åsele

1 518 000

Övertorneå

1 698 000

Haparanda

2 279 000


Hur ansöker vi?

Ansök via e-tjänsten Min ansökan.

För att se vilka delar i ansökan ni ska fylla i,  läs igenom Lathunden för Min ansökan.PDF Kontakta tjänstens tekniska support om ni har problem med ansökan.

Dokumenten ni behöver för ansökan finns på sidan Ansöka om stöd, under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa om användarkonto och E-legitimation.

När ni loggat in på Min ansökan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Stärka landsbygdskommuner.

Följande bilagor är obligatoriska för att ansöka:

  • Missiv med signatur från behörig firmatecknare
  • Firmatecknarintyg som inte är äldre än ett år (om beslutet är fattat för mer än ett år sedan, vidimera att det är fortfarande är aktuellt).

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökan och utbetalning sker i 2018 i två steg.

  • Steg 1: Ni ansöker om statsbidraget via Min ansökan för hela perioden. Beslutet omfattar hela perioden 2018 - 2020. Ansökan innebär per automatik även en förskottsutbetalning för 2018 års medel.
  • Steg 2: Beslut om förskott från Tillväxtverket. Steg två sker under förutsättning att kommunen gjort steg 1.

Kontakt

Har du frågor om utlysningen?

Kontakta:
Serena Bonato, uppdragsansvarig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 84

Martin Olauzon, stf avdelningschef 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 66 99

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.