Tillväxtverket

Mikrostöd till små företag inom naturturism

Stödet riktar sig till företag inom naturturism med en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst 4,5 miljoner kronor som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade upplevelser, produkter och erbjudanden inom naturturism.

Utlysningen har två inriktningar:

- att ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper

- att stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för företag att köpa tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering samt att delta i kompetensutvecklande insatser inför Adventure Travel World Summit 2019.

Läs mer om vad Mikrostöd naturturism kan användas tillPDF.

Vem kan söka?

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som:

 • vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden
 • har en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst 4,5 miljoner kronor
 • har sin ekonomi i ordning
 • Mikrostöd naturturism finns i de regioner som har gjort en intresseanmälan och beviljats sökt belopp.

Mikrostöd naturturism finns tillgängligt i 15 av 21 regioner. Under rubriken Hur ansöker vi? ser du om stödet finns i din region.

För vad kan vi söka?

 • Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019
 • Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

När kan vi söka?

Ansökan är förlängd och öppen till och med den 14 juni 2019. Inkomna ansökningar behandlas löpande. Vissa regioner kan ha tidigare datum för sista ansökningsdag.

Vad är viktigt att veta?

Samtliga insatser ska vara genomförda senast den 31 december 2019. Gäller nya ansökningar inkomna efter den 20 mars 2019.

Mer information om Mikrostöd Naturturism hittar du härPDF

Hur mycket kan vi få i stöd?

Du kan söka ett mikrostöd på 15 000-50 000 kr vilket får motsvara hälften av vad ditt projekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

Hur ansöker vi?

Du ansöker direkt på minansokan.selänk till annan webbplats

Välj Stöd till investeringar och företagsutveckling där hittar du stödtyp Mikrostöd naturturism.

Guide för ansökanPDF

Här är regionerna som har stödet:

 • Region Blekinge
 • Region Gotland
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Västra Götalandsregionen

Vid frågor kontakta din region.PDF

För företagsstöd i Norrbottens län kontakta Region Norrbotten.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Din region hanterar ansökan.

Kontakt

För frågor om ansökan och rapportering kontakta berörd regionPDF. För företagsstöd i Norrbottens län kontakta Region Norrbotten.

För övergripande frågor kan du även kontakta Tillväxtverket:

Christina Rådelius, christina.radelius@tillvaxtverket.se 08-681 65 07

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.