Tillväxtverket

Information för utveckling av lokala service­lösningar

Tillväxtverket utlyser projektmedel för informationsinsatser om utveckling av lokala servicelösningar. Syftet är att få spridning på goda exempel som finns kring arbetssätt, metoder, konstruktioner, innehåll, långsiktighet, innovationer, digitala lösningar samt samarbeten, både privata och offentliga. Vi vill på så sätt öka efterfrågan på projektmedel för utveckling av lokala servicelösningar.

EU-logotyp

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020Word som styr vilka insatser som prioriteras.

Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets delåtgärd 1.2, Demonstration och information inom fokusområde 6b.


Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar eller företag.

För vad kan jag söka?

Det informationsmaterial som tas fram ska främja Lokala servicelösningar för utveckling av kommersiell service i gles- och landsbygder.

Informationsmaterialet kan vara i form av trycksaker, filmer, webb eller annat.

När kan jag söka?

Utlysningen öppnar den 1 april 2018. Sista datum för ansökan är 31 augusti 2018.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Följande krav kommer att gälla för projektet

  • En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: Dagligvaror, drivmedel, post, apotek, grundläggande betaltjänster (kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering). I särskilda fall kan ansökan omfatta annan typ av service om det är ett komplement till ovannämnda serviceslag.
  • Ni som sökanden ska bifoga en detaljerad aktivitetsplan till ansökan, enligt Tillväxtverkets mall.

Regler

Ansökan kan enbart innehålla kostnader för: Övriga utgifter.

För upphandlande enhet gäller att upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling.

Stöd beviljas inte till

Webbsidor eller bokningssystem.

Bedömning

Vem som beviljas stöd avgörs av de prioriteringar och urvalskriterier som anges i stödmyndighetens handlingsplan. Urvalskriterierna bidrar till att prioritera projekt som leder till effektiv kunskapsspridning av innovationer och sådant som det finns identifierade behov av att öka kompetensen om hos målgruppen. Tillväxtverket kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

  • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation).
  • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
  • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning.
  • Det finns ett identifierat behov av projektet.
  • Projektet har tydliga och mätbara mål.

Kriterierna finns ytterligare beskrivna med viktning i Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020Word

När ska jag genomföra projektet?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk.

Projektet kan genomföras som längst fram till 2019-11-30.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Ansökan kan maximalt omfatta 500 000 kronor i sökt projektstöd. Stöd beviljas med 100 procent av projektets totala faktiska kostnad.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstödlänk till annan webbplats

Se en beskrivning över de steg du behöver ta för att göra din ansökan om projektstöd på rätt sätt.PDF

Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank ID. På ansökningssidan under flik 3 Välj projekt, ska du välja Samarbete och därefter Främja service på landsbygden och välj service på landsbygden.

Guide till e-tjänsten

I guiden hittar du bland annat förklaringar till hur du hittar i e-tjänsten, information om fullmakter, vad du kan se på Mina sidor och annat som kan vara bra att veta både före och under tiden du gör din ansökan om stöd.

Gå till guiden på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du behöver fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt.

Läs mer om fullmakt på Jordbruksverkets hemsida och i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Kontakt

För mer information, kontakta
Camilla Jägerhem
Telefon: 08-681 6593

Erika Holmgren
Telefon: 08-681 9236

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.