Tillväxtverket

Checkar för international­isering

För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information.

Har du en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad?

Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor.

Affärsutvecklingscheckar finns i alla regioner - med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. (Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.)

Det är olika ansökningstider för olika regioner. Se rubriken ”Kontakt” nedan.

Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • en omsättning på minst 3 miljoner kronor och max 10 miljoner EUR (gäller senaste årsbokslut)
 • en ekonomi i ordning
 • en befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader.
Testa om du uppfyller de grundläggande kriteriernaöppnas i nytt fönster

För vad kan vi söka?

Nå nya marknader med hjälp av extern kompetens

Checkarna används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa ditt företag att nå nya internationella marknader, Du kan använda checken till:

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska vara en ny kompetens till företaget)
 • Resekostnader (får utgöra max 20 procent av projektets kostnad)

Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.

Checken kan inte  användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • patentansökningar
 • certifieringskostnader
 • delegationsresor
 • försäljningsinsatser
 • utbildningskostnader

När kan vi söka?

Du ansöker hos den region (länsstyrelse, region eller regionförbund) där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Det är olika ansökningstider för olika regioner.

Kontakta din region för närmare beskedlänk till annan webbplats

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Checkarna ska användas för att förbereda företaget inför en internationalisering - enkelt sagt förberedelsen fram till import och export. Marknaden ska vara ny för företaget.

Företag som fått en affärsutvecklingscheck för internationalisering måste vänta minst ett år efter avslutat projekt innan de ansöker igen.

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1–8).

Företag får inte ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år.

Det finns också begränsningar i stödet för vissa sektorer: fiske- och vattenbruk, primär produktion av jordbruksprodukter och vägtransporter.

Några av de vanligaste frågorna kring affärsutvecklingscheckarna besvaras på en särskild sida.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekttiden är max 12 månader. För mer information kontakta din region. Se under kontakt.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Du kan söka en check på 50 000–250 000 kr vilket får motsvara max hälften av vad ditt internationaliseringsprojekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

Hur ansöker vi?

Ansök hos din region

Du ansöker hos den region (länsstyrelse, region eller regionförbund) där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Kontakta din region för närmare beskedlänk till annan webbplats

Kontakt

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.