Tillväxtverket

Stöd till ban­brytande innova­tiva företag (Horisont 2020)­

SME-instrumentet är ett EU-stöd, inom Horisont 2020, till banbrytande företag med potential att skapa nya marknader eller som radikalt kan förändra existerande marknader. Den här informationen avser Fas 1. Du ansöker direkt hos EU-kommissionen, inte hos Tillväxtverket. Vi annonserar endast möjligheten med programmet. De ansökningar som klarar grundkraven bedöms av fyra internationella experter.

Det finns hjälp att få i Sverige för dig som är intresserad av SME-instrumentet. Tillväxtverket och Vinnova finansierar ett gemensamt supportkontor för att hjälpa svenska företag med information och stöd till bland annat SME-instrumentet.

Du kontaktar supportkontoret för SME-instrumenten på: helpdesk@eusme.se

Tänk på att EU-kommissionens information är på engelska och att du behöver behärska språket bra för att kunna söka. 

Vem kan söka?

Små och medelstora företag från hela EU samt EU:s samarbetsländer i Horisont 2020 till exempel Schweiz och Norge. Företaget kan komma från vilken sektor som helst men det är bra att ha i åtanke vilka viktiga problem som EU har att lösa eftersom det ökar dina chanser för stöd. Det kan till exempel handla om att lösa viktiga hälsoproblem, förbättra energisystem, minska avfall, spara offentliga resurser med mera.

Ditt företag:

 • Ska vara ett vinstdrivande litet eller medelstort företag. Också nystartade företag kan komma i fråga, men företaget ska kunna lägga 30 procent i medfinansiering på de 50 000 euro som man kan få i stöd för SME-instrumentet.
 • Får inte vara involverat i annan ansökan av SME-instrumentet.
 • Ska vara excellent så till vida att företaget har gedigen kompetens och goda förutsättningar att förändra och utveckla en banbrytande produkt/tjänst/system.
 • Ha potential att konkurrera internationellt.

För vad kan vi söka?

I projektet ska du genomföra en gedigen analys som kan ta din produkt eller tjänst vidare ut på en internationell marknad. Målet är att formulera ett riktigt genomarbetat innovationsprojekt. Aktiviteter som bör ingå:

 • Riskbedömning
 • Marknadsundersökning
 • Användartester
 • Analys av regler/standards/IPR
 • Partnersök
 • Analys av genomförbarhet

I stödet ingår också innovationscoachning med hjälp av svenska eller internationella experter.

När kan vi söka?

Deadline för utlysningen är den 2 maj 2018, kl 17.00.

Men det kommer nya utlysningar även efter detta datum.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Företaget ska ha en riktigt innovativ idé till en produkt/tjänst som har rimliga möjligheter att nå en internationell marknad. Det betyder att ni måste kunna visa en solid bild av vilka ni är och vad vi vill göra. 

Mer information om de villkor som gäller, på ec.europa.eulänk till annan webbplats

Hur mycket kan vi få i stöd?

I fas 1 av SME-instrumentet är stödet 50 000 euro. Därutöver måste ert företag skjuta till ytterligare 30 procent. EU betalar ut 40 procent av stödet i förskott.

När ska projektet genomföras?

Projektet ska genomföras under cirka 6 månader efter det att det blivit beviljat.

Hur ansöker vi?

Registrera företaget på Participant portal. Det är viktigt att läsa igenom ansökningsinformationen noga och göra allt som efterfrågas.

Konkurrensen om stöd från SME-instrumentet är mycket hård. Det betyder att ni behöver göra en riktigt bra ansökan för att övertyga de experter som läser och bedömer er ansökan. Tänk på att de som bedömer läser många ansökningar, så underlätta läsningen genom att uttrycka er lättbegripligt och välformulerat.

Förutsatt att ni har den banbrytande innovation som efterfrågas i utlysningen ska ni anstränga er att beskriva ert företag utifrån bland annat:

 • Teamet: vilka ni är kompetensmässigt (tekniskt, affärsmässigt, projektledning)
 • Innovationen: på vilket sätt er produkt/tjänst är innovativ i förhållande till det som finns på marknaden
 • Affärsmässigheten: hur ni ska tjäna pengar på er produkt/tjänst,
 • Kundnyttan: vilket värde er innovativa lösning erbjuder era kunder,
 • Samhällsnyttan: vad er innovation betyder för samhället (t.ex. i form av minskad resursåtgång, lösning på annat viktigt problem)

Fler tips:

 • Använd bilder och grafer.
 • Gör det lätt för utvärderarna att förstå och tycka om er idé
 • Länka till webbsidor med mer information om företaget, där ni eventuellt lägger filmer och bilder.

Många av dem som är framgångsrika i SME-instrumentet är det tack vare att de gjort ”det där lilla extra” som att till exempel lagt upp en pedagogisk beskrivning, som utvärderarna kan titta på för att bättre förstå vad det är ni vill göra.

Läs mer på ec.europa.eulänk till annan webbplats

Kontakt

Detaljerade frågor om utlysningen

Kontakta EUSME-support på e-post: helpdesk@eusme.se

Du får svar inom 48 timmar. Beskriv din frågeställning så noggrant du kan. Ange dina kontaktuppgifter med namn, företag, ort och telefonnummer.

Övergripande frågor

Maria Evertsson, Tillväxtverket
Telefon: 08-681 91 26,
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se