Tillväxtverket

Sök finansiering för att lösa klimat- och miljöutmaningar

Har ditt företag en beprövad miljöteknik som kan lösa miljö- och klimatutmaningar utanför Sverige eller vill din exportkund, på en av de utvalda marknaderna, starta ett nytt miljöteknikprojekt?  Programmet Demo Miljö främjar spridningen av innovativa tekniklösningar för miljö- och klimatproblem i fjorton utvalda länder.

Programmet består av två delar som söks var för sig; finansiering för planeringsbidrag och för demonstrationsprojekt. Planeringsbidrag kan sökas av miljöteknikföretag i hela världen medan finansiering för demonstrationsprojekt kan sökas av aktörer i 14 utvalda projektländer:

  • Afrika: Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia
  • Asien: Bangladesh, Kambodja
  • Latinamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala
  • Europa: Bosnien-Hercegovina, Serbien, Moldavien, Georgien, Ukraina

Vem kan söka?

Miljöteknikföretag med en teknik som är anpassad för något av de 14 länderna, och köpare av miljöteknik som är intresserade av att köpa in miljöteknik för ett demonstrationsprojekt.

Planeringsbidrag:kan sökas av privata, offentliga eller ideella aktörer. Sökande ska ha en identifierad part i projektlandet samt ha upprättat ett samarbetsavtal med denne.

Bidrag för demonstrationsprojekt: kan sökas av både privata, offentliga eller ideella aktörer med juridisk hemvist i projektlandet.

Vilken typ av finansiering kan jag söka?

Det finns två typer av finansiering att söka inom Demo Miljö: Demonstrationsbidrag och planeringsbidrag. Bägge bygger på partnerskap mellan en etablerad part i ett av de 14 projektländerna och en part i ett annat land, till exempel Sverige.

Planeringsbidrag – för att undersöka en ny marknad

Om du vill undersöka en ny marknad tillsammans med en lokal partner i något av våra 14 projektländer -  Söl planeringsbidrag!

Bidrag för demonstrationsprojekt – för att testa teknik på plats

Om du har en potentiell kund i något av våra 14 projektländer som vill köpa beprövad miljöteknik som är ny i landet -  Infomera kunden om möjligheten att söka demonstrationsbidrag för att delfinansiera installation och test av tekniken på plats.

Läs mer om bidragen på våra engelska sidor

När kan vi söka?

Demonstrationsbidrag

Ansökan för demonstrationsbidrag sker i två steg. Det första steget innebär att lämna en projektidé som ni kan få återkoppling på. Det är alltså en möjlighet att förbättra projektidén och i ett tidigt skede avgöra om projektet ryms inom ramarna för programmet.
Deadline för projektidéer är 14 februari 2018.

I det andra steget erbjuds du som lämnat godkända projketidéer att lämna in en ansökan. Skicka in din fullständiga ansökan senast 4 mars 2018.

Planeringsbidrag

Ansökan till planeringsbidrag sker i ett steg. Sista ansökningsdatum för denna utlysning är 4 mars 2018.

Ansök genom Min ansökanlänk till annan webbplats

Vad är viktigt att veta?

Programmet Demo Miljö finansieras av Sida och har drivits av Tillväxtverket sedan 2007. Programmet öppnar nya marknader för miljöteknikföretag, samtidigt som det bidrar till att lösa miljö- och klimatproblem i projektländerna.

Projekten kommer att bedömas utifrån genomförbarhet, påverkan på miljö och fattigdom. För samtliga projekt gäller att tekniken ska vara ny för projektlandet, men beprövad på annan marknad. Det ska finnas ett avtal mellan köpare och teknikleverantör om hur projektet ska genomföras och hur miljötekniken ska spridas.

Samma partnerskap (leverantör/köpare) kan söka först ett planeringsbidrag och därefter stöd till ett demonstrationsprojekt. Ett beviljat planeringsbidrag är dock ingen garanti för att också få pengar för ett demonstrationsprojekt.

Läs mer om programmets syfte och villkor på våra engelska sidor

Hur länge kan projektet pågå?

Demonstrationsprojekt ska genomföras inom 1,5 år, räknat från det datum då bidraget beviljas.

Projekt som får planeringsbidrag ska genomföras inom 1 år, räknat från det datum då bidraget beviljas.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Demonstrationsbidraget är mellan 500 000 och 1,8 miljoner kronor. Programmet kan finansiera max 50 procent av utrustningskostnader och max 80 procent av kostnader för tjänster. Köparen finansierar resterande delar.
Planeringsbidraget är mellan 100 000 och 350 000 kronor. Sökanden står för kostnader över det beviljade beloppet.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Projekten kommer att bedömas utifrån genomförbarhet, påverkan på miljö och fattigdom. För samtliga projekt gäller att tekniken ska vara ny för projektlandet, men beprövad på annan marknad. Det ska finnas ett avtal mellan köpare och teknikleverantör om hur projektet ska genomföras och hur miljötekniken ska spridas.

Samma partnerskap (leverantör/köpare) kan söka först ett planeringsbidrag och därefter stöd till ett demonstrationsprojekt. Ett beviljat planeringsbidrag är dock ingen garanti för att också få pengar för ett demonstrationsprojekt.

Kontakt

Linda Backman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se 
Phone: +46 (0)8 681 77 32

Alemnesh Belatchew
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Phone: +46 (0)8 681 66 41 

Karin Bengtsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Phone: +46 (0)8 681 91 60

Kontakta Demo Miljölänk till annan webbplats