Tillväxtverket

Trans­nationella samarbeten inom design, mode, inredning (COSME)

Syftet med utlysningen är att stötta innovativa samarbeten inom design, mode och inredning. Projektet Worth inom COSME ger modedesigners, startups, hantverkare, techföretag samt små och medelstora tillverkningsföretag en plattform att utveckla kreativa koncept tillsammans med andra i transnationella partnerskap.

Vem kan söka?

Följande aktörer kan söka stödet:
  • Designers
  • Kreatörer
  • Hantverkare
  • Tillverkare
  • Techföretag

Ni är ett litet eller medelstort företag som varit registrerat i minst 6 månader och som är inresserad av att arbeta ihop i ett partnerskap.

I partnerskapet, som ni antingen formar själva eller får hjälp med att hitta, måste det ingå minst två av följande; designers, tillverkare, tech partners. Partnerskapen ska bestå av minst 2 (max 3) deltagare från minst två EU-länder, eller länder som associerade till COSME (till exempel Turkiet).

För vad kan vi söka?

Syftet är att förse partnerskapen med finansiering, coachning, nätverk och möjligheter att visa upp sig på internationella mässor. Den som blir antagen till programmet får tillgång till coachning inom marknadsföring, designtänkade, produktutveckling med mera.

När kan vi söka?

Hela satsningen pågår i fyra år, med cirka tre ytterligare utlysningar.

De kommande preliminära ansöknings­datumen är:

  • augusti-september 2018
  • juni-juli 2019
  • februari-mars 2020.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni som sökande måste tillhöra någon av de målgrupper som programmet riktar sig till. Ni ska vara ett litet eller medelstort företag och ha varit registrerat i minst 6 månader. Det projekt ni är intresserade av att utveckla ska vara nytt, alltså inte befintligt.

Worth kan hjälpa till och matcha ihop deltagare. Den som blir godkänd som ansökare får tillgång till ett ”galleri” där det finns andra sökande att samarbeta med.

För övriga krav, regler och villkor, se worthproject.eulänk till annan webbplats

Hur länge kan projektet pågå?

Besked om er ansökan har blivit beviljad för den första omgången väntas Worth kunna ge i början av februari 2018. Sedan kan insatsen starta och pågå i 9-12 månader beroende på graden av komplexitet.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Direkt ekonomiskt stöd till varje partnerskap är 10 000 euro. De partnerskap som kan visa att de behöver särskild teknik, material etc. kan få extra stöd, upp till 12 000 euro.

I första omgången räknar Worth med att ge stöd till cirka 20 partnerskap. Det blir en testomgång för att kunna finslipa upplägget. I de kommande omgångarna räknar Worth med att kunna stötta cirka 40-45 partnerskap i varje omgång.

Hur ansöker vi?

Sök stödet direkt hos Worthlänk till annan webbplats

Kontakt

För övergripande frågor, kontakta

Maria Evertsson, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 26

För detaljerade frågor om ansökan: helpdesk@worthproject.eu

För allmänna frågor om WORTH: info@worthproject.eu