Tillväxtverket

Checkar till företag, för innovationer inom äldres hälsa och livs­medel (Horisont 2020)­

Horisont 2020 är världens största program for forskning och innovation. Programmet stödjer bland annat innovation i små och medelstora företag. I den här utlysningen handlar det om checkar direkt till företag för att utveckla innovativa produkter och tjänster kopplade till äldres hälsa och livsmedel.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag från följande länder:

 • Sverige
 • Danmark
 • Frankrike
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Spanien
 • England

Företag kan ansöka enskilt eller i ett konsortium med flera företag. Om det är ett konsortium som ansöker kan deltagarna komma från andra länder, som är samarbetsländer inom Horisont 2020, men er koordinator måste komma från något av länderna på listan ovan.

För vad kan vi söka?

Ni som företag kan söka stöd för konkreta lösningar inom produkt- och tjänsteutveckling, produktion, förpackning och hur man kommunicerar runt livsmedels häslobringande effekter på äldres hälsa med mera.

Det handlar om följande utmaningar:

 • Funktionella livsmedel
 • E-hälsa
 • Diet och fysisk aktivitet
 • Diet och livsmedelsproduktion
 • Information och sociala nätverk
 • Logistik, design och förpackningslösningar
 • Policy och hälsovårdssystem

Dessa typer av checkar finns:

 • Skalbarhet och internationalisering
 • Framtagande av prototyp
 • Tekniktransfer
 • Ekonomisk analys
 • IPR

Checkarna ska bidra till:

 • Innovation i små och medelstora företag
 • Stärka samarbetet mellan sektorer i värdekedjan med starka kopplingar till livsmedelshälsa
 • Bygga nya transnationella relationer mellan företag, mellan företag och offentliga forskningsinstitutioner och privata forskningscenter samt
 • Stimulera transnationell kunskapsöverföring.

När kan vi söka?

Deadline för första omgången projektcheckar är den 12 december 2017.

Satsningen pågår i tre år och det kommer att finnas möjligheter att ansöka om checkar hela perioden.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

I er ansökan ska du kunna visa att företaget har en eller flera av följande kompetenser:

 • Samarbetsförmåga
 • Affärsmässig kompetens
 • Marknadsanalytisk kompetens
 • Kompetens att attrahera kapital
 • Kundförståelse/användarkompetens/beteendekompetens
 • Teknisk kompetens
 • Kompetens inom nutrition/hälsa

Mer information finns på inclusilver.eulänk till annan webbplats

Hur mycket kan vårt företag få i stöd?

Checkarna är på mellan 5000 och 60 000 euro.

Hur ansöker vi?

Du börjar med att registrera ditt företag på Participant portal. Fyll sedan i ansökningsformuläret utan att ta bort eller ändra något. Er ansökan får inte vara längre än 10 sidor totalt. Konvertera wordfiler till pdf och signera.

Kontakt

Övergripande frågor:
Maria Evertsson, Tillväxtverket
08-681 91 26

Detaljerade frågor om utlysningen:
inclusilver.eulänk till annan webbplats