Tillväxtverket

Pilotprojekt - bygga en mäklar­funktion av ”hållbara” innova­tioner (COSME)

Syftet med utlysningen är att stötta ett pilotprojekt för att bygga upp en effektiv mäklarfunktion mellan offentliga inköpare av ”hållbara” produkter och tjänster inom energieffektivisering och innovativa småföretag som kan leverera dessa.

Vem kan söka?

Ni som sökande måste vara en juridisk person från EU eller något av COSMEs samarbetsländer (till exempel Turkiet). Sökande ska ha en klar och tydlig idé om hur en mäklarfunktion skulle kunna fungera. I er ansökan ska det finnas en plan på högst 30 sidor om hur det är tänkt att gå till.

Sökande kan vara:

  • Icke vinstdrivande privat eller offentlig organisation.
  • Nationell, regional eller lokal myndighet.
  • Universitet eller annan lärinstitution.
  • Forskningscenter.
  • Vinstdrivande organisation.

I konsortiet ska ingå minst två organisationer från minst två olika länder (från EU eller COSMEs samarbetsländer). Minst en av dessa måste vara en europeisk, nationell, regional eller lokal myndighet. Koordinatorn måste vara en offentlig myndighet

För vad kan vi söka?

Pilotprojektet går ut på att utveckla en hållbar affärsmodell för innovationsmäklare. Det innebär att ha goda kontakter med såväl köpare som leverantörer av ”hållbara” produkter och tjänster och se till att dessa möts och kan göra affärer.

I projektet ingår också att föreslå hur innovationsupphandling av det här slaget kan organiseras på ett effektivt och välfungerande sätt, ge råd till andra, sprida erfarenheter till andra inom EU, ge råd till innovatörer om hur de kan kommersialisera sin produkt eller tjänst och hjälpa till att hitta och föreslå finansiering med mera.

Pilotprojektet ska hålla i två strategiska nätverk.

  • Ett nätverk med offentliga inköpare som är intresserade av att köpa av startups och/eller små och medelstora företag. I nätverket ska ingå minst 10 offentliga inköpare från minst två länder.
  • Ett nätverk med privata leverantörer av innovationer. Här är siktet inställt på startups, små och medelstora företag samt företag som befinner sig i inkubationsstadiet. I nätverket ska ingå minst 20 företag. Nätverket ska vara sammansatt av minst fem små och medelstora företag, 10 startups, minst två universitet och tre inkubatorer/acceleratorer från minst fyra COSME-länder.

När kan vi söka?

Ansökan ska vara inskickad senast den 21 november klockan 17.00 (Brysseltid).

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Pilotprojektet ska skapa relevanta länkar mellan offentliga uppköpare och startups och andra små och medelstora företag med innovationer inom vad man i bred bemärkelse kan kalla hållbarhet samt energieffektivisering. Även forskare och investerare är målgrupper.

Särskild vikt kommer att läggas vid att ni som sökande har erfarenhet och kompetens att nätverka och att marknadsföra innovationer

Se mer information om krav, regler och villkorlänk till annan webbplats

När kan projektet starta och hur länge kan det pågå?

EU-kommissionen räknar med att kunna informera sökande i februari 2018 så att projektet kan starta i april 2018. Projektet ska pågå mellan 18-24 månader och alla aktiviteter ska vara avslutade senast den 1 juli 2020.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Den totala budgeten för insatsen är 600 000 euro och EU-kommissionen räknar med att finansiera ett pilotprojekt. Stödet uppgår till 90 procent av stödbara kostnader.

Hur ansöker vi?

Sök direkt hos EU-kommissionenlänk till annan webbplats

Kontakt

För övergripande frågor:
kontakta Maria Evertsson, Tillväxtverket, 08-681 91 26

För detaljerade frågor om utlysningen: EASME-COSME-LINKPP@ec.europa.eu

Mer information hittar ni på ec.europa.eulänk till annan webbplats