Tillväxtverket

Cluster go inter­national inom försvar och säkerhet (COSME)

Syftet med utlysningen är att stötta transnationella samarbeten mellan kluster och företagsnätverk inom försvars- och säkerhetssektorn. Samarbetet ska underlätta för företag att samarbeta med icke försvarsrelaterade kluster och utveckla och implementera gemensamma strategier för teknik som också kan användas civilt och säljas till länder utanför EU.

Vem kan söka?

Ni som sökande måste vara en juridisk person och representera en klusterorganisation eller företagsnätverk samt vara registrerad European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Ni måste också vara etablerade i EU:s medlemsländer. I konsortiet ska det ingå minst tre olika kluster eller företagsnätverk från minst tre olika EU-medlemsländer.

Minst ett av tre sökande klustren/nätverken måste tillhöra försvarssektorn.

För vad kan vi söka?

Ni som sökande ska bygga upp ett sektorsöverbryggande samarbete för att vidga marknaden för företagen inom försvarssektorn. Det handlar också om att göra upp gemensamma strategier med sikte på specifika marknader utanför EU och underlätta för medlemsföretagen att internationalisera.

Projektet kan handla om kartläggningar och studier, legal rådgivning, gemensam kommunikation, att ta fram en gemensam strategisk vision och mål med mera.

När kan vi söka?

Er ansökan ska vara inskickad senast den 13 december 2017 klockan 17.00 (Brysseltid).

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Projektets alla aktiviteter, resultat och exempel ska kanaliseras genom European Cluster Collaboration Platform. Det gäller även om ni sätter upp en egen webbsajt för projektet.

Se mer information om krav, regler och villkorlänk till annan webbplats

När kan vi starta och hur länge kan projektet pågå?

EU-kommissionen räknar med att kunna informera sökande i februari 2018 så att projekten kan starta i juni 2018. Projekten ska pågå mellan 12-24 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Den totala budgeten för insatsen är 800 000 euro. Varje projekt kan få maximalt 200 000 euro. Projekten kan få maximalt 75 procent av stödbara kostnader.

Hur ansöker vi?

Ni söker direkt hos EU-kommissionenlänk till annan webbplats

Kontakt

För övergripande frågor:
kontakta Maria Evertsson, Tillväxtverket, 08-681 91 26

För detaljerade frågor om utlysningen:
EASME-COSME-CLUSTER-GO-INTERNATIONAL@ec.europa.eu

Mer information hittar ni på ec.europa.eulänk till annan webbplats