Tillväxtverket

Inkubator­stöd med fokus på mode och turism (COSME)

Syftet med utlysningen är att stötta utveckling och tillväxt i mode- och turismföretag i hela EU. Det ska ske genom stöd till transnationella nätverk av inkubatorer och acceleratorer som arbetar med dessa båda sektorer. EU-kommissionen räknar med att stötta ett nätverk för respektive sektor.

Vem kan söka?

Organisationer som kan söka kan till exempel vara:

 • Inkubatorer
 • Acceleratorer
 • Universitet
 • Forskningscenter

Det är bara möjligt att söka inom antingen det ena eller det andra av följande:

 • Mode
 • Turism

Ni som söker ska tillsammans ingå i ett konsortium och alla som ingår i konsortiet ska vara en juridisk person. Det måste ingå minst 4 partners i konsortiet där alla är olika juridiska personer och finns inom EU, eller i ett land som är associerat till COSME (till exempel Turkiet). Minst 3 länder måste ingå.

För vad kan vi söka?

Syftet är att ge stöd till start-ups och företag inom en av de båda utpekade sektorerna mode och turism. Företagen ska få stöd och hjälp att utvecklas genom att kreativa lösningar, kunskaper och ny teknik.

Inom mode kan projektet handla om följande:

 • Kartlägga relevanta initiativ och aktörer, möjligheter och utmaningar för sektorn.
 • Organisera nätverksaktiviteter, workshops, studiebesök och lärandeevents för att utbyta erfarenheter. Där ingår också att utbyta erfarenheter om hur man attraherar privat och ofentlig finansiering.
 • Sätta upp en gemensam plattform på Internet.
 • Involvera andra aktörer som spelar viktiga roller i värdekedjan, som till exempel universitet, forsknings- och teknikcenter, start-ups, forskare, konstnärer med flera.
 • Utveckla och testa långsiktiga stödmodeller som kan hjälpa innovativa företag att växa.
 • Utveckla samarbete med Enterprise Europe Network.

Ge affärsstöd till ett antal innovativa start-ups och små och medelstora företag. Det kan ske genom att:

 • Organisera workshops, mentorskap, coachning (individuellt eller i grupp), utbyte mellan entreprenörer och annan form av stöd till exempel inom finansiering, marknadsföring, IPR, management.
 • Underlätta tekniskt stöd, till exempel genom att erbjuda lokaler och teknisk utrustning.
 • Stötta framtagande av prototyper.
 • Underlätta kontakter med investerare.
 • Organisera events för att lyfta fram utvalda start-ups och andra företag.

Inom turism kan projektet handla om följande:

 • Kartlägga relevanta initiativ och aktörer.
 • Organisera ett begränsat antal nätverksaktiviteter, workshops, studiebesök, lärandeevents med mera.
 • Etablera samarbete med Enterprise Europe Network.
 • Stötta ett antal innovativa start-ups och små och medelstora företag genom att skapa en EU-inkubator (antingen på en enda plats eller ett nätverk). Det kan ske genom att organisera workshops, mentorskap, coachning (individuellt eller i grupp), utbyte mellan entreprenörer och inom finansiering, marknadsföring, IPR och tävlingar mellan de mest innovativa affärsidéerna etc.
 • Underlätta tekniskt stöd, till exempel genom att erbjuda lokaler och teknisk utrustning.
 • Stötta framtagande av prototyper.
 • Underlätta kontakter med investerare.
 • Organisera events för att lyfta fram utvalda start-ups och andra företag.

När kan vi söka?

En elektronisk ansökan ska vara inne senast den 19 oktober 2017 klockan 17.00.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

För att kunna få stöd måste ni som söker ha en stabil ekonomi för hela den period som projektet löper. Det är också viktigt att ni kan visa professionell kompetens och kvalifikationer för att genomföra insatsen. Inom konsortiet måste det finnas  minst tre högkvalificerade experter som har till uppgift att driva projektet. Med expert menar vi här en person som har minst tre års erfarenhet av att ha drivit företag och drivit företagsnätverk, inkubatorer, acceleratorer och liknande.

Ni som söker måste planera och budgetera för att minst tre deltagare från konsortiet är med på en kick off i Bryssel i inledningen av projektet samt ett summeringsmöte i slutet. Eventen arrangeras av EU-kommissionens agency EASME.

Övriga krav, regler och villkor.länk till annan webbplats

Hur länge kan projektet pågå?

EU-kommissionen räknar med att projekten ska kunna starta i april - juni 2018 och pågå i minst 24 månader och mest 36 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Den totala budgeten som öronmärkts för insatsen är 1,6 meuro totalt för mode och 1 meuro för turism. EU-kommissionen räknar med att bevilja stöd till ett nätverk per tema.

Ni kan få max 75 procent i stöd av stödbara kostnader.

Hur ansöker vi?

Kontakt

För övergripande frågor kontakta :
Maria Evertsson, Tillväxtverket, 08-681 91 26.

För detaljerade frågor om ansökan:
EASME-COSME-Incubation-Networks-2017@ec.europa.eu