Tillväxtverket

Erasmus for young entrepreneurs - COSME

Utlysningen vänder sig till organisationer som ska förmedla praktik mellan nystartade företag och värdföretag. Det handlar om att hjälpa svenska entreprenörer att hitta praktik på ett värdföretag i ett annat EU-land. Det handlar också om att hjälpa entreprenörer från andra EU-länder att hitta praktikplats hos en värdföretagare i Sverige.

Programmet Erasmus for Young Entrepreneurs syftar till att öka utbytet mellan nya och etablerade entreprenörer över gränserna inom EU och bidra till internationalisering. Dels vänder sig programmet till nystartade entreprenörer som vill tillbringa 1-6 månader hos en värdentreprenör i ett annat EU-land och dels till värdentreprenörer som vill ta emot en ny entreprenör på sitt företag.

Den nystartade entreprenören kan få ett resebidrag på maximalt upp till 10 000 kronor i månaden beroende på land. Värdföretagaren får ingen ekonomisk ersättning och kan heller inte använda den nystartade entreprenören som arbetskraft. Vinsten för båda är internationella kontaker och erfarenhetsutbyte.

Vem kan söka?

Organisationer som kan söka kan exempelvis vara:

  • Handelskammare
  • Inkubatorer och science parks
  • Företagsorganisationer
  • Offentliga eller privata stödorganisationer till företag
  • Utbildningsanordnare.

Ansökan sker tillsammans i ett konsortium. Alla som ingår i konsortiet måste vara en juridisk person. I konsortiet måste minst 5 partners ingå, som alla är olika juridiska personer och finns inom EU eller i ett land som är associerat till COSME (som till exempel Turkiet). Minst 4 länder måste ingå.

För vad kan jag söka?

Syftet är att underlätta för nya entreprenörer att få kännedom om programmet och hitta praktikplats hos ett företag i ett annat EU-land.

Ett annat syfte är att hitta värdentreprenörer som kan ta emot en ny entreprenör från ett annat EU-land. Det handlar alltså om en förmedlarroll.

Det är viktigt att kunna nå ut och sprida information om möjligheten och att samarbeta väl med de andra organisationerna i konsortiet.

När kan jag söka?

En elektronisk ansökan ska vara EU-kommissionen tillhanda senast den 7 juni 2017 klockan 17.00

Vilka krav, regler och villkor finns?

De olika organisationerna i konsortiet ska ha lätt att nå ut till såväl nya entreprenörer som etablerade företag (som kan ställa upp som värdföretag).

Det är inte tillåtet att vara med i flera olika ansökningar i olika konsortier. I det fall det händer diskvalificeras organisationen och berörda konsortier måste säkra upp att tillräckligt antal partners ändå finns med.

Läs mer om övriga krav, regler och villkorlänk till annan webbplats

När ska jag genomföra projektet?

Beräknad längd för insatsen är 24 månader med start, som tidigast, 1 februari 2018. Insatserna ska vara avslutade senast 31 januari 2020.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Som mellanhandsorganisation kan du få 75 procent av EU i stöd för stödbara kostnader. De entreprenörer som nyttjar programmet för att göra praktik får upp till 6 600 euro per entreprenör i respeng beroende på vart han eller hon reser och hur länge han eller hon är borta.

I den här utlysningen finns cirka 4,9 miljoner euro till förfogande och beräknat antal konsortier som finansieras är 10. Det maximala beloppet till ett enskilt konsortium är 500 000 euro. Den som är koordinator i konsortiet får i allmänhet mer än de som ingår som partners.

Hur ansöker jag?

Du behöver hitta dina partners. Det kan du få hjälp med genom verktyget webgate.ec.europa.eulänk till annan webbplats

Själva ansökan skickar du in elektroniskt via EU-kommissionens webbsidalänk till annan webbplats

Kontakt

För övergripande frågor, kontakta:
Maria Evertsson, Tillväxtverket, telefon 08-681 91 26

För detaljerade frågor om ansökan, kontakta:
easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu.

Svar på frågor publiceras på ec.europa.eulänk till annan webbplats