Tillväxtverket

Turism kopplat till världsarv – COSME

Utlysningen handlar om stöd till projekt som har för avsikt att utveckla och marknadsföra transnationella erbjudanden inom turism kopplat till världsarv. Ett särskilt fokus ligger på att använda digitala lösningar för att marknadsföra turismerbjudanden och för att förhöja besökarens upplevelse. Utlysningen fokuserar på samarbete mellan länder och ska involvera små och medelstora företag.

Vem kan söka?

Ni som ansöker måste vara en juridisk person. I projektet måste minst 5 och max 8 partners ingå, som alla är olika juridiska personer och finns inom EU eller i ett land som är associerat till COSME (som t.ex. Turkiet). Minst 4 länder måste ingå i projektet.

Konsortiet ska vara sammansatt av minst:

 • En förvaltande myndighet för ett av UNESCOs kulturarv på världsarvslistan.
 • Ett litet eller medelstort företag verksamt inom turism eller kulturvarv.
 • En nationell, regional eller lokal myndighet.

För vad kan jag söka?

Syftet med stödet är att utveckla och marknadsföra produkter inom turism. Projekten kan omfatta olika insatser, men som ett minimum ska ni:

 1. Utveckla ett transnationellt erbjudande kopplad till ett Europeiskt kulturarv och marknadsför den efter projektets slut.
 2. Marknadsföra och förstärka synligheten av ett transnationellt erbjudande inom kulturarv genom att använda någon form av teknologi från kulturella och kreativa näringar (som t.ex. spel eller liknande).
 3. Underlätta offentlig-privata partnerskap och inkludera såväl små och mikroföretag som offentliga myndigheter i värdekedjan för transnationella erbjudanden inom turism.
 4. Öka kunskaper hos små och medelstora företag när det gäller transnationellt samarbete för att utveckla turismerbjudanden.

Dessutom kan projektet omfatta, att exempelvis utveckla kartor över attraktionen och annat som turister har nytta och glädje av när de besöker det aktuella världsarvet.

Kulturarvet från UNESCOs världsarvslista ska vara i fokus för projektet.

När kan jag söka?

En elektronisk ansökan ska vara inskickad till EU-kommissionen senast den 29 juni 2017 klockan 17.00

Vilka krav, regler och villkor finns?

Ert projekt får inte finansiera infrastruktur. Det får heller inte enbart handla om lokal marknadsföring. Det transnationella i erbjudandet måste vara i fokus. Det får heller inte vara alltför generell turisminformation.

Projektet får inte finansieras, för samma insats, med andra EU-pengar. Det finns inga möjligheter att få ersättning för retroaktiva kostnader.

EU-stödet får inte syfta till att generera vinst.

Ange er budget i euro.

Ni som sökande måste bilägga intyg för varje partner där de bekräftar sitt aktiva deltagande när det gäller nätverkande, lärande och att stödja små och medelstora företags innovation.

Följande indikatorer kommer att användas för att utvärdera er projektansökan:

 • Antalet länder
 • Antalet små och medelstora företag
 • Ökad synlighet och medvetenhet när det gäller transnationella turismerbjudanden
 • Ökad tursim över gränserna i den berörda regionen
 • Antalet privata-offentliga partnerskap

För övriga krav, regler och villkor, se ec.europa.eulänk till annan webbplats

När ska jag genomföra projektet?

Beräknad start för projekten är november-december 2017. Beräknad längd för projektet är 15-18 månader och får inte vara kortare.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Totalt beräknas 5-7 projekt få vardera cirka 300 000 euro. Projekten finansieras till 75 procent från COSME.

Hur ansöker jag?

Skicka er ansökan elektroniskt via EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt

För övergripande frågor:
kontakta Maria Evertsson, Tillväxtverket, 08-681 91 26

För detaljerade frågor om ansökan:
EASME-COSME-CULTURAL-TOURISM-2017@ec.europa.eu

Svar på inkomna frågor publiceras på ec.europa.eulänk till annan webbplats