Tillväxtverket

Miljöteknik till nya marknader

Programmet Demo Miljö finansierar internationell tekniköverföring mellan små och medelstora företag och lokala köpare.

Projekt kan genomföras i följande 14 länder:

  • Afrika: Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia
  • Asien: Bangladesh, Kambodja
  • Latinamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala
  • Europa: Bosnien-Hercegovina, Serbien, Moldavien, Georgien, Ukraina

Vilka typer av finansiering kan vi söka?

Det finns två typer av finansiering att söka inom Demo Miljö: Demonstrationsbidrag och planeringsbidrag. Bägge bygger på partnerskap mellan en etablerad part i ett av de 14 projektländerna och en part i ett annat land, till exempel Sverige.

Demonstrationsbidrag – för att testa teknik på plats

Har ni en potentiell kund i något av våra 14 projektländer? Vill de köpa beprövad miljöteknik som är ny i landet? Då kan de söka demonstrationsbidrag för att delfinansiera installation och test av tekniken på plats.

Planeringsbidrag – för att undersöka en ny marknad

Har du en teknik för vilken du vill undersöka en ny marknad tillsammans med en lokal partner i något av våra 14 projektländer? Då kan du söka planeringsbidrag.

Läs mer om bidragen på våra engelska sidor:

Demo Environment

Vilken miljöteknik kan vi söka bidrag för?

Tekniken ska vara ny för projektlandet, men beprövad på annan marknad. Programmet fokuserar på cleantech produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar jämfört med konkurrerande lösningar inom följande fokusområden:

  • Vatten
  • Sanitet
  • Ekosystemtjänster
  • Energi
  • Urban utveckling

När ska vi genomföra projektet?

Projekt som får demonstrationsbidrag ska genomföras inom 2 år, räknat från det datum då bidraget beviljas.

Projekt som får planeringsbidrag ska genomföras inom 1 år, räknat från det datum då bidraget beviljas.

Hur mycket kan vi få i bidrag?

Demonstrationsbidraget är mellan 500 000 och 1,8 miljoner kronor. Programmet kan finansiera max 50 procent av utrustningskostnader och max 80 procent av kostander för tjänster. Köparen finansieras resterande delar.

Planeringsbidraget är mellan 100 000 och 350 000 kronor. Sökanden står för kostnader över det beviljade beloppet.  

När kan vi söka?

Demonstrationsbidrag

Ansökan för demonstrationsbidrag sker i två steg. Det första steget innebär att lämna en projektidé som ni kan få återkoppling på. Det är alltså en möjlighet att förbättra projektidén och i ett tidigt skede avgöra om projektet ryms inom ramarna för programmet. Deadline för projektidéerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är 10 februari 2017.

I det andra steget erbjuds de som lämnat godkända projektidéer att skicka in en fullständig ansökan. Denna ska lämnas senast 28 februari 2017.

Planeringsbidrag

Ansökan till planeringsbidrag sker i ett steg. Sista ansökningsdatum för denna utlysning är 28 februari 2017. Ansök genom Min ansökanlänk till annan webbplats

Kontakt

Kontakta Demo Miljö

Demo Miljö

Programmet Demo Miljö finansieras av Sida och har drivits av Tillväxtverket sedan 2007. Programmet öppnar nya marknader för miljöteknikföretag, samtidigt som det bidrar till att lösa miljö- och klimatproblem i projektländerna.

Läs mer om Miljöteknik till nya marknader