Tillväxtverket

Planerad utlysning 2020.1 ERUF Norra Mellansverige

Avser projekt inom insatsområde 1, 3 och 4.

  • Alla insatsområden - ansökningar ska adressera arbetet med hållbarhetsaspekterna.
  • Insatsområde 1 - alla projekt ska koppla an till regionernas smart specialiseringsstrategier.

Från och med denna utlysning så införs nya alternativ för kostnadsredovisning. Närmare information kring dessa alternativ kommer att finnas i Handbok för EU-projekt, som Tillväxtverket kommer att publicera på tillvaxtverket.se under juli.