Tillväxtverket

Robotlyftet: Automations­checkar

Är ni ett litet eller medelstort företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in konsulthjälp för att utveckla detta arbete.

Syftet med automationscheckarna är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik och öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling. Checkarna kan användas för projekt som uppfyller detta syfte, exempelvis tekniska utredningar, testning, simulering och provning, projektering samt i viss mån utbildning. Projektet är tänkt som en kortare insats, upp till tre månader och med en totalkostnad som kan uppgå till maximalt 300.000 kr. Tillväxtverkets stöd kan vara upp till 50% av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kr.

Förberedelser

Innan ansökan behöver ni ha identifierat era förutsättningar och möjligheter för att genomföra ett automationsprojekt. Genom Robotlyftet erbjuds det över hela landet ett kostnadsfritt stöd för att kartlägga dessa förutsättningar. Mer information kring upplägget för detta stöd kommer inom kort.

När kan jag söka?

Utlysningen av automationscheckar beräknas öppna under mars 2019 och planeras vara öppen till och med 2021. Ansökan om automationscheck kommer att ske via "Min ansökan".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Utlysningen är nationell och riktar sig till svenska företag som uppfyller EUs SMF-definitionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och har tillverkande verksamhet inom SNI-områdena 13 - 33länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Stödet kommer utgå i enlighet med §13 i SFS 2015:210 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- försumbart stöd (Kommissionens förordning (EU) 1407/2013).

För er som sökande finns en informationsskrift Inför ansökan om projektmedellänk till annan webbplats som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i skriften samt Allmänna villkor för stödPDF följs.