Tillväxtverket

Utveckla Stockholms konkurrens­­­kraft

Nästa utlysning, 2019:1, beräknas öppna den 15 januari 2019 och stänga den 15 mars 2019 kl 24.00. Inriktningen är ännu inte klar utan fastställs efter dialog med regionalt utvecklingsansvariga och avstämning med Strukturfondspartnerskapet.

Notera att innehåll och tidpunkt för utlysningen kan komma att ändras. Dock gäller utlysningen endast för pågående projekt som söker medel för avslutande etapper.

Om innehållet

Inriktning för utlysningen bestäms senare.

Vill du veta mer?

Gå till sidan EU-program, Stockholm