Tillväxtverket

Stödja övergång till en koldioxid­snål
ekonomi

Det nationella regionalfondsprogrammet planerar att öppna utlysning 2018:2. Utlysningen kommer att vara öppen för insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, inom insatsområde 3 och investeringsprioritering 4b.

Utlysningen planeras att vara öppen 17 september – 15 december 2018.

Notera att tidpunkten för utlysningen kan komma att ändras.

Om innehållet

Utlysningen kommer att vara öppen för insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, inom insatsområde 3 och investeringsprioritering 4b. Ert projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till det särskilda målet: Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag.

Det är viktigt att ert projekt erbjuder stöd till företag oavsett var i Sverige de verkar. Sökande behöver även förhålla sig till vägledande principer för urval och obligatoriska urvalskriterier. Läs mer om krav på projekt i vår handbok för EU-projekt.

Vi välkomnar en dialog med potentiella sökande så tidigt som möjligt, från 14 augusti. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket redan innan er ansökan. Beskriv er idé genom att använda Mall för beskrivning och projektidé.

I Handboken för EU-projekt finns mer vägledning för sökande och eventuell stödmottagare.

Läs mer om det nationella regionalfondsprogrammet.

Målgrupp

Insatserna ska riktas mot målgruppen små och medelstora företag. Det är inte möjligt att använda medlen för insatser mot primärproduktion (fiskeri och lantbruk).

Huvudsaklig stödmottagare är en aktör som har kapaciteten och syftet att erbjuda samma typ av stöd till företag i alla delar av landet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Kontakt

Jahangir Kaisar, handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 62

Helén Axelsson, controller
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 75

Satu Norsten Manninen, programkoordinator
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 38