Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysning i programmet Skåne-Blekinge

Det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge planerar att öppna utlysning 2018:2 1 december 2018.

Utlysningen planeras att vara öppen: 1 december 2018 - 28 februari 2019

Notera att tidpunkten för utlysningen kan komma att ändras.

Om innehållet i utlysningen

Utlysningen kommer att stödja insatser inom insatsområde 3, koldioxidsnål ekonomi, insatsområde 4 bredband och insatsområde 5 hållbar stadsutveckling.

Vill du veta mera?

Gå till sidan EU-progam, Skåne-Blekinge