Tillväxtverket

Utveckla Skåne och Blekinges konkurrens­­kraft

I utlysning 2018:1 kommer det vara möjligt att söka stöd inom EU-programmets samtliga insatsområden.

Utlysningen planeras att vara öppen under tiden: 20 april - 20 juni 2018

Prioritering av ansökningar sker på strukturfondspartnerskapets möte i november 2018.

Mer om innehållet

EU-programmet Skåne-Blekinge omfattar fem insatsområden:

  1. Smart tillväxt – innovation
  2. Smart tillväxt – små och medelstora företag
  3. Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
  4. Inkluderande tillväxt – bredband
  5. Hållbar stads- och samhällsutveckling

I utlysning 2018:1 planeras insatsområde 1 och 2 vara strategiskt avgränsade. Insatsområdena 3, 4, och 5 kommer däremot vara helt öppna för ansökningar. 

Vill du veta mer om programmet Skåne-Blekinge?

Gå till sidan EU-program Skåne-Blekinge

Kontakt

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Malmö