Tillväxtverket

Service i gles- och landsbygder -

logistik och transport

Utlysning avser projektmedel till utveckling av lokala servicelösningar. Under perioden 1 september -31 december ser vi gärna projekt som fokuserar på samordnade logistiklösningar och transport av varor.

Utlysningen planeras att vara öppen: 1 september - 31 december 2018

Notera att innehåll, tidpunkt och målgrupp kan komma att ändras i den här planerade utlysningen.

Om innehållet

Stöd kan beviljas till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Detta kan även avse metodutveckling och förstudier.

Syftet med projektet ska vara att främja en god tillgång till lokal service i Sveriges gles- och landsbygder, genom en utvecklad och stabil servicestruktur.

En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster.

Under perioden 1/9-31/12 ser vi gärna projekt som fokuserar på samordnade logistiklösningar och transport av varor.

Exempel på andra insatser kan vara:

  • Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service
  • Hållbara lokalt anpassade lösningar
  • Att tillgodose företagens behov av service
  • Att skapa attraktiva mötesplatser
  • Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor
  • Projekt som syftar till att att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder.

Sökanden ska bifoga en projektplanWord och eller en aktivitetsplanWord

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020Word som styr vilka insatser som prioriteras.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltande myndighet för Landsbygdsprogrammet.

Målgrupp

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar.

Kontakt

Camilla Jägerhem, camilla.jagerhem@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6593

Erika Holmgren, erika.holmgren@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9236