Tillväxtverket

Informations­spridning om lokala servicelösningar

Tillväxtverket utlyser projektmedel för informationsinsatser om utveckling av lokala servicelösningar.

Utlysningen planeras att vara öppen: 1 april - 31 augusti 2018

Notera att innehåll, tidpunkt och målgrupp kan komma att ändras i den här planerade utlysningen.

Om innehållet

Utlysningens syfte är att få spridning för information om goda exempel som finns kring utveckling av lokala servicelösningar avseende arbetssätt, metoder, konstruktioner, innehåll, långsiktighet, innovationer, digitala lösningar, samarbeten privat och offentligt. Syftet är också att genom spridning av inspirerande exempel bidra till att öka efterfrågan på projektmedel för utveckling av lokala servicelösningar.

Sökanden ska bifoga en projektplanWord och eller en aktivitetsplanWord

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020Word som styr vilka insatser som prioriteras.

Utlysningen av stöd ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltande myndighet för Landsbygdsprogrammet.

Målgrupp

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar.

Kontakt

Camilla Jägerhem, camilla.jagerhem@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6593

Erika Holmgren, erika.holmgren@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9236