Tillväxtverket

Checkar för digitalisering

För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Ansökningstiden är olika för olika regioner, kontakta din region för mer information.

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering?

Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan exempelvis handla om att:

 • Ta fram en digital strategi.
 • Identifiera nya affärsmodeller.
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Affärsutvecklingscheckar finns i alla regioner - med undantag för Gotland och Jämtland Härjedalen. (Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.).

Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda,
 • En omsättning på minst 3 miljoner och max 100 miljoner kronor (gäller senaste årsbokslut).
 • Sin ekonomi i ordning.

Testa om du uppfyller de grundläggande kriteriernaöppnas i nytt fönster

För vad kan vi söka?

Tjänst och anställning

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:

 • köp av tjänst
 • projektanställning.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Exempel på vad checken kan användas till:

 • ta fram en digital strategi
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering
 • genomföra en digital transformation
 • ta fram nya processer tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.

Checken kan inte användas till:

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • utbildningar
 • resor
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • generell produktutveckling
Inspireras av andra som fått affärsutvecklingscheck

När kan vi söka?

Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Det är olika ansökningstider för olika regioner.

Kontakta din region för närmare besked

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Företag som fått en affärsutvecklingscheck för digitalisering tidigare måste vänta minst ett år efter avslutat projekt innan de ansöker igen.

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd.

Det finns också begränsningar i stödet för vissa sektorer: fiske- och vattenbruk, primär produktion av jordbruksprodukter och vägtransporter.

Några av de vanligaste frågorna kring affärsutvecklingscheckarna besvaras på en särskild sida.

Frågor och svar om affärsutvecklingscheckar

För mer information om de villkor som gäller kontakta din region.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekttiden är max 12 månader, för mer information kontakta din region.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Affärsutvecklingscheckarna är på 50 000–200 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt digitaliseringsprojekt. Resten betalar ditt företag.

Hur ansöker vi?

Ansök hos din region

Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Kontakta din region för närmare besked

Kontakt

För frågor om ansökan och rapportering, kontakta den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Kontaktuppgifter till regionerna

För övergripande frågor om affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan du även kontakta Tillväxtverket.

Linda Backman
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 32

Mer information

Några av de vanligaste frågorna kring affärsutvecklingscheckarna besvaras på en särskild sida.

Frågor och svar om affärsutvecklingscheckar

Lär dig mer om digitalisering

På webbplatsen Dags att digitaliseralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du få massor av inspiration och lära dig mer om exempelvis affärsutveckling med digital logik, AI och digitaliserade processer. Du kan sedan skapa en egen handlingsplan för hur ni ska arbeta vidare.

Se en film från Dags att digitalisera nedanför. Filmen förklarar på ett enkelt och tydligt sätt vad digitalisering kan innebära i ett litet företag och ger tips på hur man kan tänka kring digitalisering.

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.