Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring         

  Sista ansökningsdag:

  Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring Utlysning avser projektmedel till utveckling av lokala servicelösningar. Under perioden 1 april…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 2. Information för utveckling av lokala service­lösningar

  Sista ansökningsdag:

  Tillväxtverket utlyser projektmedel för informationsinsatser om utveckling av lokala servicelösningar. Syftet är att få spridning på goda exempel som finns…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 3. Integration i regional kompetens­försörjning

  Sista ansökningsdag:

  Riktad inbjudan till aktörer med regionalt utvecklingsansvar att ansöka om projektmedel till insatser som bidrar till att stärka integrationsperspektivet…

  Utlysning Regioner Företagande Kompetens Regional kapacitet

 4. Nätverk och kontakter på arbets­marknaden för utrikes födda kvinnor

  Sista ansökningsdag:

  Vill ni bidra till insatser som kan leda till att fler utrikes födda kvinnor får jobb i företag och offentlig verksamhet samtidigt som ni medverkar till…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional kapacitet

 5. Utveckla konkurrens­­kraften i Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Norra Mellansverige (regionalt utvecklingsprogram) öppnar utlysning 2018:3 för ansökningar om stöd för investeringar för sysselsättning och…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 6. Smart och hållbar tillväxt för alla - Östra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar för ansökningar om stöd till utlysning 2018:2 för insatser för smart och hållbar…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 7. Ramprojekt inom Life science i Östra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt utvecklingsprogram) öppnar utlysning 2018:3 för ansökningar om stöd till insatser inom insatsområde 1, Att…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 8. Stärka 30 landsbygds­kommuner inom socio­ekonomiska utmaningar - riktad utlysning

  Sista ansökningsdag:

  För att stärka landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar har regeringen infört ett nytt stöd . Statsbidraget uppgår till 75 miljoner kronor 2018…

  Utlysning Andra aktörer Regional kapacitet

 9. Stärka 32 kommuners arbete för att minska segrega­tionen - riktad utlysning

  Sista ansökningsdag:

  För att stärka områden med socioekonomiska utmaningar i 32 kommuner har regeringen infört ett nytt stöd. Statsbidraget uppgår till 425 miljoner kronor…

  Utlysning Andra aktörer Regional kapacitet

 10. Smart industri i regionerna 2.0

  Sista ansökningsdag:

  Arbetar ni med regional tillväxt och utveckling med fokus på industrin? Då kan ni söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Regional kapacitet Affärsutveckling Digitalisering