Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Insatser för bredbands­infrastruktur inom EU-programmet Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Norra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar utlysning 2018:2 för ansökningar om stöd för investeringar i bredbandsinfrastruktur…

  Utlysning Företag Andra aktörer EU

 2. Stöd till ban­brytande innova­tiva företag (Horisont 2020)­

  Sista ansökningsdag:

  SME-instrumentet är ett EU-stöd, inom Horisont 2020, till banbrytande företag med potential att skapa nya marknader eller som radikalt kan förändra existerande…

  Utlysning Företag EU

 3. Utveckla konkurrens­­kraften i Skåne-Blekinge

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018.1 i EU-programmet Skåne-Blekinge (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar. Det är möjligt att söka till programmets samtliga…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 4. Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring         

  Sista ansökningsdag:

  Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring Utlysning avser projektmedel till utveckling av lokala servicelösningar. Under perioden 1 april…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 5. Utveckla konkurrens­­kraften i Småland och Öarna

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018:2 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är öppen för ansökningar. Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU