Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Investeringar i smart specialisering

  Sista ansökningsdag:

  Europeiska strategiska klusterpartnerskap för investeringar i smart specialisering (COSME) Syftet med utlysningen är att stötta uppbyggnaden av strategiska…

  Utlysning Företag Andra aktörer EU EU-program Internationalisering

 2. Smart och Hållbar tillväxt för alla

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfonds­program) öppnar för ansökningar om stöd till utlysning 2018:1 för insatser för smart och hållbar…

  Utlysning Regioner EU-program Regional utveckling

 3. Äldres hälsa och livsmedel (Horisont 2020)

  Sista ansökningsdag:

  Horisont 2020 är världens största program for forskning och innovation. Programmet stödjer bland annat innovation i små och medelstora företag. I den här…

  Utlysning Företag EU Företagande Näringar i förändring

 4. Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­kraft­

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Mellersta Norrland (regionalt strukturfondsprogram) öppnar för ansökningar till utlysning 2018:1 för projekt som bidrar till sysselsättning…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU EU-program

 5. Insatser för koldioxidsnål ekonomi

  Sista ansökningsdag:

  Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar för ansökningar till utlysning 2018:1. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program Grön tillväxt Regional utveckling

 6. Insatser för ökad konkurrenskraft i Stockholm

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Stockholm öppnar utlysning 2018:1 för ansökningar om stöd för insatser som handlar om att, stödja kapaciteten för små och medelstora företag…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 7. Utveckla konkurrens­kraften i Småland och Öarna

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är öppen för ansökningar. Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 8. Utbildning i lönsamhet för för­säljnings­ställen av daglig­varor i gles- och landsbygder

  Sista ansökningsdag:

  Tillväxtverket utlyser 10 miljoner kronor i projektmedel till utbildning för försäljningsställen av dagligvaror i gles- och landsbygder. Utbildningen ska…

  Utlysning Företag Regioner EU-program Företagande Regional utveckling

 9. Stöd till ban­brytande innova­tiva företag (Horisont 2020)­

  Sista ansökningsdag:

  SME-instrumentet är ett EU-stöd, inom Horisont 2020, till banbrytande företag med potential att skapa nya marknader eller som radikalt kan förändra existerande…

  Utlysning Företag EU