Tillväxtverket

Utlysningar

 1. Övre Norrland – investeringar i bredband

  Sista ansökningsdag:

  Du som investerar i bredbandsinfrastruktur och tidigare har lämnat in en intresseanmälan kan söka stöd hos oss. Investeringen ska ske i Norrbottens respektive…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 2. Sök medel för insatser i bredbands­infrastruktur

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2020:6 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Norra Mellansverige är öppen för ansökningar för investeringar i bredbandsinfrastruktur…

  Utlysning

 3. Sprida kunskap om innovation, entreprenörskap, och näringslivets utveckling

  Sista ansökningsdag:

  Nationellt verksamma organisationer som sprider forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling kan söka verksamhetsbidrag…

  Utlysning Andra aktörer Kompetens Affärsutveckling

 4. Sök finansiering för att stötta företag som drabbats av coronakrisen

  Sista ansökningsdag:

  Nu får ni som redan beviljats stöd i EU-programmet i Övre Norrland möjlighet att utöka er verksamhet och budget. Insatserna ska stötta företag i Norrbotten…

  Utlysning Andra aktörer EU

 5. Stärk den regionala planeringen

  Sista ansökningsdag:

  Regional planering är ett verktyg som underlättar lokal och regional samverkan och bidrar till ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Vi vill med denna…

  Utlysning Regioner Regional kapacitet

 6. Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd. För att få stöd ska din insats skapa samverkan inom forskning och innovation, stärka små…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 7. Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2020:2 för EU-programmet Småland och Öarna, regionalt strukturfondsprogram, är öppen för ansökningar. EU-programmet Småland och Öarna Syftet…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 8. Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2020:2 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar om stöd. För att få stöd ska projekten bidra till sysselsättning och…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 9. Utveckla Skåne och Blekinges konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Du kan få stöd för insatser kopplade till de tre insatsområdena nedan. Det är programmet Skåne - Blekinge som ansvarar för utlysningen. Du kan söka stöd…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 10. Skåne - Blekinge – sök om utökad budget

  Sista ansökningsdag:

  Skåne - Blekinge öppnar för ansökningar om stöd. Du som driver projekt inom insatsområde 2, små och medelstora företag, kan söka stöd för ökad budget och…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU