Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

  Sista ansökningsdag:

  Affärsutveckling och ökad affärsnytta genom digitalisering Digitalisering - en integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering Digitaliseringen…

  Utlysning Företag Andra aktörer Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

 2. Investeringar i bredband för EU-programmet Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2019:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Norra Mellansverige är öppen för ansökningar för investeringar i bredbandsinfrastruktur…

  Utlysning

 3. Investeringar för sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2019:1 inom EU-programmet Övre Norrland (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning…

  Utlysning EU Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling Digitalisering

 4. Utveckla Väst­sveriges konkurrens­kraft

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Västsverige (regionalt strukturfondsprogram) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU Kompetens Regional kapacitet Affärsutveckling

 5. Insatser för koldioxidsnål ekonomi

  Sista ansökningsdag:

  Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar för ansökningar i utlysning 2018:2. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 6. Stärk integrations­perspektivet i din regions kompetens­försörjnings­arbete!

  Sista ansökningsdag:

  Riktad inbjudan till aktörer med regionalt utvecklingsansvar att ansöka om projektmedel för att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetens-försörjningsarbetet…

  Utlysning Regioner Kompetens Regional kapacitet

 7. Utveckla konkurrenskraften i Skåne- Blekinge

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018.2 i EU–programmet (regionalt strukturfondsprogram) Skåne - Blekinge är öppen för ansökningar. Sökbara insatsområden i utlysningen är: Insatsområde…

  Utlysning

 8. Stärk små och medelstora företags tillväxt i Småland och öarna

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2019:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är öppen för ansökningar. Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften…

  Utlysning

 9. Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2019:1 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland…

  Utlysning EU Regional kapacitet Digitalisering

 10. Investeringar i bredband för EU-programmet Mellersta Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Ansökningsomgång 2019:1, det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland öppnar för ansökningar för investeringar i bredbandsinfrastruktur. Detta…

  UtlysningBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.