Tillväxtverket

Utlysningar

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
 1. Övre Norrland – investeringar i bredband

  Sista ansökningsdag:

  Du som investerar i bredbandsinfrastruktur och tidigare har lämnat in en intresseanmälan kan söka stöd hos oss. Investeringen ska ske i Norrbottens respektive…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 2. Branschsatsning – rädda företag inom besöksnäringen

  Sista ansökningsdag:

  Nu kan du söka stöd från Nationella regionalfondsprogrammet för att hjälpa krisdrabbade besöksnäringsföretag. Din ansökan ska senast vara inskickad 30…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Turism

 3. Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd. För att få stöd ska din insats skapa samverkan inom forskning och innovation, stärka små…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 4. Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2020:2 för EU-programmet Småland och Öarna, regionalt strukturfondsprogram, är öppen för ansökningar. EU-programmet Småland och Öarna Syftet…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 5. Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2020:2 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar om stöd. För att få stöd ska projekten bidra till sysselsättning och…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 6. Utveckla Skåne och Blekinges konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Du kan få stöd för insatser kopplade till de tre insatsområdena nedan. Det är programmet Skåne - Blekinge som ansvarar för utlysningen. Du kan söka stöd…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 7. Skåne - Blekinge – sök om utökad budget

  Sista ansökningsdag:

  Skåne - Blekinge öppnar för ansökningar om stöd. Du som driver projekt inom insatsområde 2, små och medelstora företag, kan söka stöd för ökad budget och…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 8. Utveckla konkurrens­kraften i Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Norra Mellansverige öppnar utlysning 2020.3. Genom den kan du söka stöd för investeringar som skapar sysselsättning och tillväxt i regionen…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 9. Löpande förstudier – Mellersta Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Du kan söka stöd för förstudier från EU-programmet Mellersta Norrland. Ansökningarna hanteras löpande. Förstudierna ska rikta in sig mot insatsområde 2…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU