Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
 1. Regionala digitaliserings­koordinatorer

  Sista ansökningsdag:

  Regeringen har gett i uppdrag till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna att i respektive län inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator…

  Utlysning Regioner Digitalisering

 2. Stöd för att stärka regionernas kapacitet

  Sista ansökningsdag:

  Tillväxtverket vill stärka regionernas strategiska roll och bidra till ett effektivare regionalt tillväxtarbete. Har er organisation det regionala utvecklingsansvaret…

  Utlysning Regioner EU Regional kapacitet

 3. Utveckla socialt entreprenörskap i din region!

  Sista ansökningsdag:

  Förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande behöver förbättras i hela landet för att vi ska få en hållbar tillväxt. Nu kan regionalt…

  Utlysning Regioner Regional kapacitet Affärsutveckling

 4. Projektmedel för att stärka det regionala servicearbetet

  Sista ansökningsdag:

  Ni som arbetar med att utveckla regional service har nu möjlighet att söka finansiering för att förbättra möjligheterna att verka, bo och vistas i gles-…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 5. Service i gles- och landsbygder – samordnad transport och logistik       

  Sista ansökningsdag:

  Service i gles- och landsbygder – samordnad transport och logistik Långa avstånd gör att varutransporter är en utmaning för operatörer i gles- och landsbygder…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 6. Insatser för koldioxidsnål ekonomi

  Sista ansökningsdag:

  Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar för ansökningar i utlysning 2018:2. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitetBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.