Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Foto: Maskot

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Främja företagande bland nyanlända

  Sista ansökningsdag:

  Har du en utvecklad metod för att ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet inom företagande? Nu kan du söka finansiering! Ditt projekt ska baseras…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Mångfald Regional utveckling

 2. Turism kopplat till världsarv – COSME

  Sista ansökningsdag:

  Utlysningen handlar om stöd till projekt som har för avsikt att utveckla och marknadsföra transnationella erbjudanden inom turism kopplat till världsarv…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 3. Boot camp för digitala startups - tema hållbarhet

  Sista ansökningsdag:

  Boot camp för digitala startups - tema hållbarhet Är du ett av Sveriges hetaste digitala företag? Ta del av Stockholms startup-scen: Vidga ditt nätverk…

  Utlysning Företag Digitalisering

 4. Ta fram och sprid information om utveckling av lokal service

  Sista ansökningsdag:

  Ta fram och sprid information om utveckling av lokal service Tillväxtverket utlyser 5 miljoner till spridning av information om goda exempel på utveckling…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional utveckling

 5. Checkar för digitalisering

  Sista ansökningsdag:

  Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete…

  Utlysning Företag Företagande Digitalisering

 6. Checkar för international­isering

  Sista ansökningsdag:

  Har du en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad? Om du driver ett företag med 2-49 anställda kan du söka en affärsutvecklingscheck…

  Utlysning Företag Internationalisering

 7. Transportbidrag

  Sista ansökningsdag:

  Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar. Vem kan…

  Utlysning Företag

 8. Regionala företagstöd

  Sista ansökningsdag:

  Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen…

  Utlysning Företag Företagande Regional utveckling

 9. Regionalt investeringsstöd

  Sista ansökningsdag:

  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader…

  Utlysning Företag Företagande Regional utveckling Starta företag

 10. Checkar till arbets­integrerande sociala företag

  Sista ansökningsdag:

  Du som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag kan söka finansiering till projekt inom affärsutveckling, kompetensutveckling, organisationsutveckling…

  Utlysning Företag Andra aktörer Mångfald