Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Boot camp för digitala startups

  Sista ansökningsdag:

  Startup-Sweden är ett boot camp som ger Sveriges mest lovande digitala startups möjlighet att ta del av startup-scenen i Stockholm. Årets första boot camp…

  Utlysning Företag Företagande Digitalisering

 2. Sök finansiering för att lösa klimat- och miljöutmaningar

  Sista ansökningsdag:

  Har ditt företag en beprövad miljöteknik som kan lösa miljö- och klimatutmaningar utanför Sverige eller vill din exportkund, på en av de utvalda marknaderna…

  Utlysning Företag Grön tillväxt Internationalisering

 3. Investeringar i smart specialisering

  Sista ansökningsdag:

  Europeiska strategiska klusterpartnerskap för investeringar i smart specialisering (COSME) Syftet med utlysningen är att stötta uppbyggnaden av strategiska…

  Utlysning Företag Andra aktörer EU EU-program Internationalisering

 4. Äldres hälsa och livsmedel (Horisont 2020)

  Sista ansökningsdag:

  Horisont 2020 är världens största program for forskning och innovation. Programmet stödjer bland annat innovation i små och medelstora företag. I den här…

  Utlysning Företag EU Företagande Näringar i förändring

 5. Trans­nationella samarbeten inom design, mode, inredning (COSME)

  Sista ansökningsdag:

  Syftet med utlysningen är att stötta innovativa samarbeten inom design, mode och inredning. Projektet Worth inom COSME ger modedesigners, startups, hantverkare…

  Utlysning Företag Regioner

 6. Utbildning i lönsamhet för för­säljnings­ställen av daglig­varor i gles- och landsbygder

  Sista ansökningsdag:

  Tillväxtverket utlyser 10 miljoner kronor i projektmedel till utbildning för försäljningsställen av dagligvaror i gles- och landsbygder. Utbildningen ska…

  Utlysning Företag Regioner EU-program Företagande Regional utveckling

 7. Transportbidrag

  Sista ansökningsdag:

  Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar. Vem kan…

  Utlysning Företag

 8. Stöd till ban­brytande innova­tiva företag (Horisont 2020)­

  Sista ansökningsdag:

  SME-instrumentet är ett EU-stöd, inom Horisont 2020, till banbrytande företag med potential att skapa nya marknader eller som radikalt kan förändra existerande…

  Utlysning Företag EU

 9. Regionalt investeringsstöd

  Sista ansökningsdag:

  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader…

  Utlysning Företag Företagande Regional utveckling Starta företag

 10. Regionala företagsstöd

  Sista ansökningsdag:

  Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen…

  Utlysning Företag Företagande Regional utveckling