Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
 1. Investe­ringar för syssel­­sättning och tillväxt i Övre Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018:2 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 2. Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring         

  Sista ansökningsdag:

  Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring Utlysning avser projektmedel till utveckling av lokala servicelösningar. Under perioden 1 april…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 3. Information för utveckling av lokala service­lösningar

  Sista ansökningsdag:

  Tillväxtverket utlyser projektmedel för informationsinsatser om utveckling av lokala servicelösningar. Syftet är att få spridning på goda exempel som finns…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 4. Nätverk och kontakter på arbets­marknaden för utrikes födda kvinnor

  Sista ansökningsdag:

  Vill ni bidra till insatser som kan leda till att fler utrikes födda kvinnor får jobb i företag och offentlig verksamhet samtidigt som ni medverkar till…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional kapacitet

 5. Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­kraft­

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018:2 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 6. Insatser för hållbar stads­utveckling i Stockholm

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Stockholm (regionalt strukturfonds­program) öppnar för ansökningar om stöd till utlysning 2018:2 för insatser för att stödja övergången till…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 7. Utveckla konkurrens­­kraften i Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Norra Mellansverige (regionalt utvecklingsprogram) öppnar utlysning 2018:3 för ansökningar om stöd för investeringar för sysselsättning och…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 8. Smart och hållbar tillväxt för alla - Östra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar för ansökningar om stöd till utlysning 2018:2 för insatser för smart och hållbar…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 9. Ramprojekt inom Life science i Östra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt utvecklingsprogram) öppnar utlysning 2018:3 för ansökningar om stöd till insatser inom insatsområde 1, Att…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 10. Ramprojekt inom Life science i Stockholm

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Stockholm (regionalt strukturfonds­program) öppnar utlysning 2018:3 för ansökningar om stöd till insatser inom investerings­prioritering…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU